Main Content

Trợ Giúp Vật Nuôi

Sau thảm họa, các mùi hương và cột mốc quen thuộc có thể bị thay đổi. Vật nuôi có thể thấy lúng túng và lạc đường, do vậy cần theo dõi chặt chẽ và xích vật nuôi khi chúng đi ra ngoài. Bên cạnh đó, rắn và các động vật có khả năng gây nguy hiểm khác bị chuyển dời do thảm họa có thể đã di chuyển vào trong khu vực (đặc biệt là sau khi lũ lụt). Ngoài ra, những đường dây điện bị rơi xuống đường cũng có thể là mối nguy hiểm đối với con người và vật nuôi.

Tương tự như trẻ em và người lớn, căng thẳng do thảm họa có thể thay đổi hành vi của vật nuôi. Thông thường, những vật nuôi hiền lành và thân thiện có thể trở nên hung hăng hoặc có xu hướng phòng thủ. Theo dõi chặt chẽ vật nuôi và thận trọng đối với những con vật khác - ngay cả những vật nuôi mà quý vị biết. Nếu quý vị sơ tán, hãy mang theo vật nuôi cùng quý vị!

Nếu quý vị không thể mang vật nuôi đi cùng, hãy đưa chúng vào sân có rào quây và có thể tiếp cận với nơi trú ẩn, thức ăn và nước. Hãy liên lạc với ban quản lý khẩn cấp tại địa phương để biết thông tin về khả năng sẵn có nơi trú ẩn khẩn cấp cho vật nuôi.

Xác Định Vị Trí Vật Nuôi Bị Lạc

Các vật nuôi bị chuyển dời do thảm họa thường được các tổ chức ở Tiểu Bang xảy ra thảm họa giữ ở nơi trú ẩn. Hãy liên lạc với hiệp hội nhân đạo, tổ chức phúc lợi động vật ở địa phương, Nhóm Giúp Đỡ Động Vật của Hạt hoặc Tiểu Bang để xác định các vị trí chỗ trú ẩn hoặc tổ chức gần nơi ở của quý vị. Ngoài ra, một thành viên của Liên Minh Giải Cứu và Tìm Chỗ Trú Ẩn cho Động Vật Quốc Gia có thể hỗ trợ xác định vị trí tổ chức giúp đỡ động vật phù hợp ở địa phương.

Việc tìm kiếm và giải cứu vật nuôi bị thất lạc trong thảm họa được thực hiện với nỗ lực phối hợp giữa chính quyền Tiểu Bang, địa phương và các nhóm giúp đỡ động vật ở địa phương với sự hỗ trợ của FEMA và một loạt các tổ chức phúc lợi động vật quốc gia (chẳng hạn như NARSC, Hiệp Hội Nhân Đạo Hoa Kỳ [HSUS] và Nhóm Hỗ Trợ Y Tế Thú Y (VMATS)). Nếu quý vị đang cố xác định vật nuôi bị thất lạc do thảm họa, hãy liên lạc với cơ quan quản lý khẩn cấp của địa phương hoặc Tiểu Bang quý vị.


 

 

Last Updated: 
04/23/2014 - 14:27