Main Content

Tôi Có Thể Tìm Chỗ Ở Bằng Cách Nào?

Đối với nhu cầu nhà ở tức thì, Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ và các cơ quan tình nguyện khác bố trí nơi trú ẩn cho những người không thể quay về nhà của họ. Hãy nghe đài hoặc xem các phương tiện truyền thông của địa phương để biết vị trí của cơ sở cơ quan tình nguyện gần nhất.

Vì những lý do liên quan đến sức khỏe và không gian, vật nuôi thường không được nhận vào những nơi trú ẩn khẩn cấp công cộng. Hãy liên lạc với văn phòng quản lý khẩn cấp hoặc nơi trú ẩn động vật hoặc hiệp hội nhân đạo ở địa phương của quý vị để xem liệu có bố trí nơi trú ẩn cho vật nuôi trong trường hợp khẩn cấp hay không.

Đối với những người có nhu cầu nhà ở lâu dài hơn, FEMA cung cấp một số loại hỗ trợ, bao gồm các dịch vụ và trợ cấp để giúp mọi người sửa chữa nhà và tìm nhà ở thay thế.

Để có đủ điều kiện:

  1. Nhà phải là nơi ở chính của người nộp đơn.
  2. Nhà bị phá hủy, không thể ở được hoặc không thể tiếp cận được do thảm họa.
  3. Bảo hiểm bao trả nhà ở không bao trả toàn bộ chi phí sinh hoạt bổ sung và/hoặc sửa chữa nhà của người nộp đơn.

Nộp đơn xin nhận hỗ trợ
Hãy tìm thông tin về các nguồn lực cho thuê nhà ở

 

Last Updated: 
04/23/2014 - 16:13