Main Content

Region VI

Ascension Parish School Board Receives $6M More in Disaster Aid

BATON ROUGE, La. — The Ascension Parish School Board will receive nearly $6.1 million for permanent school repairs following the August 2016 floods. The recently approved funding will help with campus-wide repair efforts at St. Amant High School.

Minimizing Hurricane Risks

Hurricane season begins June 1 and we've already experienced, Alberto, the first named storm system, but it’s not too late for citizens to protect themselves and their families during severe weather. Since the mid 1800’s when the National Weather Service began officially recording hurricanes, 54 hurricanes have directly hit Louisiana.

Aprende mecanismos de adaptación para el estrés relacionado con Harvey.

El Mes de la Concientización Sobre la Salud Mental combate el estigma y difunde el conocimiento

 

AUSTIN, Texas — Mayo es el Mes de la Concientización sobre la Salud Mental, y no hay mejor momento para evaluar sus propios niveles de estrés y encontrar maneras de mejorar sus mecanismos de adaptación.

 

Học các kỹ năng khắc phục căng thẳng liên quan đến bão Harvey

Tháng Nhận Thức Sức Khỏe Tâm Thần chống lại hoàn cảnh nghiệt ngã và truyền bá kiến thức

 

AUSTIN, Texas — Tháng 5 là Tháng Nhận Thức Sức Khỏe Tâm Thần và là thời điểm rất thích hợp để đánh giá mức độ căng thẳng của quý vị và tìm cách cải thiện các kỹ năng khắc phục của quý vị.

 

Learn coping skills for Harvey-related stress

Mental Health Awareness Month fights stigma and spreads knowledge

 

AUSTIN, Texas — May is Mental Health Awareness Month, and there is no better time to assess your own stress levels and find ways to improve your coping skills.

 

Xây dựng lại mạnh mẽ hơn, tốt đẹp hơn

AUSTIN, Texas Xây dựng lại sau thiên tai có thể mang lại nhiều cơ hội và đồng thời cũng có thể dẫn đến nhiều thách thức. Những thách thức này bao gồm hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng và hiệu quả. Cơ hội nằm ở việc xây dựng lại mạnh mẽ hơn và tốt đẹp hơn.

 

Reconstruyendo más fuerte y mejor

AUSTIN, Texas — La reconstrucción después de un desastre puede presentar oportunidades y desafíos. Los desafíos incluyen hacer el trabajo de manera rápida y eficiente. Las oportunidades implican la reconstrucción más fuerte y mejor.

 

Rebuilding stronger and better

AUSTIN, Texas Rebuilding after a disaster can present opportunities as well as challenges.

The challenges include getting the job done quickly and efficiently. The opportunities involve rebuilding stronger and better.

 

FEMA đã trao 4.2 triệu đô la cho Hạt Brazoria để phục vụ cho các nỗ lực cứu hộ

Austin, Texas - Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) đã trao hơn 4.2 triệu đô la cho Hạt Brazoria nhằm dùng cho việc sơ tán, đảm bảo an ninh và ứng phó khẩn cấp sau cơn bão Harvey.  

 

Nhân viên hạt đã sơ tán gần 1.200 người bị kẹt bởi nước lũ do bão Harvey, hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ, dựng nơi che chở cho cư dân, thú nuôi và điều tiết giao thông.

FEMA Otorga $ 4.2 Millones al Condado de Brazoria para los Esfuerzos de Rescate

AUSTIN, Texas — La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) ha otorgado más de $4.2 millones al Condado de Brazoria para las evacuaciones, la seguridad y la respuesta de emergencia después del huracán Harvey.