Hỗ trợ các nhu cầu cấp thiết dành cho những người sống sót sau cơn bão ở Texas

Release Date Release Number
002
Release Date:
Tháng 5 19, 2024

AUSTIN – Chương trình hỗ trợ thiên tai của FEMA cung cấp các phúc lợi mới để có thể mang lại khoản tài trợ linh hoạt trực tiếp cho những người sống sót khi khó khăn nhất. Ngoài ra, thủ tục đơn giản và tình trạng đủ điều kiện được mở rộng giúp người dân Texas tiếp cận được nhiều loại hỗ trợ hơn và khoản tiền tài trợ cho những nhu cầu cấp thiết.

Nếu quý vị có các nhu cầu cấp thiết do bão lớn, gió giật mạnh, lốc xoáy và lũ lụt xảy ra từ ngày 26 tháng 4, quý vị có thể đủ điều kiện nhận khoản thanh toán một lần cho mỗi hộ gia đình thông qua chương trình Hỗ trợ nhu cầu cấp thiết (SNA) của FEMA. Khoản thanh toán này sẽ bổ sung vào bất kỳ khoản hỗ trợ nào khác lên đến mức hỗ trợ tối đa của FEMA. 

SNA là khoản tiền tài trợ để thanh toán cho các nhu yếu phẩm khẩn cấp như nước, thực phẩm, vật dụng sơ cứu, dụng cụ hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ, sữa công thức, tã bỉm, vật dụng vệ sinh cá nhân hoặc nhiên liệu để vận chuyển. Chương trình hỗ trợ này áp dụng ở tất cả các loại hình thiên tai được tuyên bố nhận hỗ trợ theo chương trình hỗ trợ cá nhân và dành cho những người sống sót đủ điều kiện, nộp đơn trong 30 ngày đầu tiên sau khi tình trạng thiên tai được tuyên bố. Để đủ điều kiện nhận SNA, quý vị phải ở trong tình trạng di dời, cần nơi cư ngụ hoặc có các chi phí khẩn cấp khác được liệt kê trên đơn đăng ký nhận khoản hỗ trợ của quý vị.

Một phúc lợi mới khác là Hỗ trợ di dời của FEMA bao gồm khoản tiền để hỗ trợ các nhu cầu về nhà ở nếu quý vị không thể trở lại nhà của mình do thiên tai. Khoản tiền này có thể được sử dụng để ở khách sạn, ở cùng gia đình và bạn bè hoặc các lựa chọn khác.

Những phúc lợi mới này dành cho những người sống sót đủ điều kiện, nộp đơn đăng ký chương trình Hỗ trợ cá nhân của FEMA và nhà ở chính của họ tại quận Harris, Liberty, Montgomery, Polk, San Jacinto, Trinity hoặc Walker

Chương trình hỗ trợ nhu cầu cấp bách và hỗ trợ di dời yêu cầu phải kiểm tra để xác nhận tình trạng đủ điều kiện trước khi cung cấp khoản tài trợ cho người nộp đơn. 

Nộp đơn cho FEMA

Những người sống sót có thể nộp đơn cho FEMA theo một số cách bao gồm hình thức trực tuyến tại trang web DisasterAssistance.gov, tải xuống Ứng dụng FEMA cho các thiết bị di động, hoặc gọi đến Đường dây trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362. Đường dây này tiếp nhận các cuộc gọi hàng ngày từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối theo giờ CDT. Đường dây trợ giúp có sẵn ở hầu hết các ngôn ngữ. Nếu quý vị sử dụng dịch vụ chuyển tiếp, chẳng hạn như dịch vụ chuyển tiếp video (VRS), điện thoại có phụ đề hoặc dịch vụ khác, vui lòng cung cấp cho FEMA số của dịch vụ đó. Để xem video hướng dẫn về cách nộp đơn, vui lòng truy cập: Three Ways to Register for FEMA Disaster Assistance (Ba cách để đăng ký khoản hỗ trợ thiên tai của FEMA) - YouTube.

Quý vị có thể đủ điều kiện nếu:

  • Quý vị hoàn thành đơn đăng ký nhận khoản hỗ trợ của FEMA;
  • FEMA có thể xác nhận danh tính của quý vị;
  • Ngôi nhà nơi cư trú chính của quý vị trong phần lớn thời gian của năm, nằm trong khu vực được tuyên bố xảy ra thiên tai;
  • FEMA xác nhận mức độ thiệt hại do thiên tai thông qua việc kiểm tra hoặc các tài liệu mà quý vị gửi; và
  • Quý vị nộp đơn đăng ký nhận khoản hỗ trợ của FEMA trong thời gian áp dụng chương trình Hỗ trợ nhu cầu cấp bách và hỗ trợ di dời.

Để xem video hướng dẫn về chương trình Hỗ trợ nhu cầu cấp bách, vui lòng truy cập FEMA Accessible: Serious Needs Assistance (Hướng dẫn tiếp cận của FEMA: Hỗ trợ nhu cầu cấp bách) (youtube.com).

Để biết thông tin mới nhất về quá trình phục hồi của Texas, vui lòng truy cập fema.gov/disaster/4781. Theo dõi tài khoản Twitter khu vực 6 của FEMA tại địa chỉ twitter.com/FEMARegion6 hoặc Facebook tại địa chỉ facebook.com/FEMARegion6/.

Tags:
Cập nhật lần cuối