Trợ Giúp từ FEMA và SBA Đạt Tới $105.3 Triệu Cho Những Nạn Nhân Sau Cơn Bão tại Michigan

Release Date Release Number
DR-4757-MI NR-19
Release Date:
Tháng 3 19, 2024

LANSING, Michigan - Hơn một tháng kể từ khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố thảm họa dành cho tiểu bang Michigan sau cơn bão dữ dội, lốc xoáy và lũ lụt xảy ra vào ngày 24-26 tháng 8 năm 2023, hơn $105.3 triệu viện trợ liên bang đã được FEMA và Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ cung cấp để trợ giúp phục hồi sau thảm họa.

Chủ nhà và người thuê nhà có nhà cửa và tài sản bị hư hại do bão, và những người vẫn cần nộp đơn xin trợ giúp liên bang, có thời gian đến ngày 8 tháng 4 năm 2024 để làm như vậy.

Kể từ ngày 19 tháng 3, trợ giúp phục hồi của Michigan bao gồm:

Hơn $103.1 triệu tài trợ Chương trình Cá nhân và Hộ gia đình (IHP) của FEMA được trao cho các chủ nhà và người thuê nhà đủ điều kiện ở chín quận Michigan. Các khoản trợ cấp này giúp thanh toán cho các tổn thất không được bảo hiểm và bảo hiểm kém và thiệt hại liên quan đến bão, bao gồm:

 

  • Hơn $83.1 triệu tài trợ nhà ở của FEMA để giúp chi trả cho việc sửa chữa nhà ở, thay thế nhà và hỗ trợ cho thuê nhà ở tạm thời.
  • Hơn $19,9 triệu tài trợ nhu cầu Khác để giúp chi trả cho việc thay thế tài sản cá nhân và các nhu cầu nghiêm trọng khác liên quan đến bão — chẳng hạn như phí di chuyển và lưu trữ, vận chuyển, chăm sóc trẻ em và chi phí y tế và nha khoa.
  • Hơn $2.2 triệu đô la cho vay thiên tai dài hạn, lãi suất thấp từ SBA cho chủ nhà và người thuê nhà để giúp sửa chữa, xây dựng lại hoặc thay thế tài sản vật chất bị hư hại do thảm họa và để trang trải thiệt hại kinh tế cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và các tổ chức phi lợi nhuận.

Chín quận Michigan được chỉ định hỗ trợ cá nhân trong thảm họa này là: Eaton, Ingham, Ionia, Kent, Livingston, Macomb, Monroe, Oakland và Wayne.

Tiểu bang và FEMA đã điều hành 15 Trung tâm Phục hồi Thảm họa tại chín quận được chỉ định cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho những người sống sót. Các trung tâm đã ghi được hơn 1,270 lượt truy cập của những nạn nhân. 

Các chuyên viên phục hồi từ FEMA, tiểu bang và Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ tại các trung tâm phục hồi cung cấp thông tin về các dịch vụ có sẵn, giải thích các chương trình hỗ trợ và giúp những nạn nhân hoàn thành hoặc kiểm tra tình trạng đơn xin trợ giúp của họ. Không cần đặt lịch hẹn để đến Trung tâm Khôi phục Thảm họa. Những khách vãng lai được đón tiếp giúp đỡ. Tất cả các trung tâm mở cửa từ 8 giờ sáng đến 6 giờ 30 chiều Thứ Hai đến Thứ Bảy. Tất cả các trung tâm đóng cửa vào Chủ nhật.

Để tìm địa điểm của tất cả các trung tâm phục hồi đang mở, hãy truy cập FEMA.gov/DRC. Quý vị có thể đến bất kỳ trung tâm nào để được hỗ trợ.

Quý vị không cần phải đến trung tâm phục hồi để nộp đơn xin hỗ trợ của FEMA hoặc để kiểm tra tình trạng đơn đăng ký của quý vị. Cách dễ nhất để liên lạc với FEMA là gọi Đường dây trợ giúp miễn phí theo số 800-621-3362. Các chuyên gia luôn sẵn sàng từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối để giúp quý vị nộp đơn, trả lời câu hỏi của quý vị và cung cấp giới thiệu đến các nguồn lực. Dịch ngôn ngữ có sẵn. Nếu quý vị sử dụng dịch vụ chuyển tiếp như dịch vụ chuyển tiếp video (VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, hãy cung cấp cho FEMA số của quý vị cho dịch vụ đó khi quý vị đăng ký. Quý vị cũng có thể truy cập trực tuyến vào DisasterAssistance.gov hoặc tải xuống Ứng dụng FEMA.

  • FEMA đã cử các nhóm Hỗ trợ nạn nhân sau thảm họa (DSA) đến các khu dân cư bị ảnh hưởng bởi bão ở mọi quận được chỉ định. Những đội này đi qua từng nhà trong các khu dân cư bị ảnh hưởng nặng nề giúp những nạn nhân nộp đơn xin hỗ trợ. Các nhóm DSA đến thăm nhà cửa, doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận để giúp cư dân nộp đơn xin hỗ trợ, xác định và giải quyết các nhu cầu tức thời và mới nổi, đồng thời giới thiệu đến các cơ quan địa phương, tiểu bang và tự nguyện khác để được hỗ trợ thêm.
    • Các nhóm này cung cấp hình thức về các nguồn lực có sẵn từ chính phủ liên bang và tiểu bang, các tổ chức phi lợi nhuận và cộng đồng dựa trên đức tin để giúp giải quyết các nhu cầu trước mắt.
    • Cho đến nay, nhân viên DSA đã tương tác với hơn 8,860 nạn nhân; và đã giúp hơn 33,610 hộ gia đình đăng ký chương trình Hỗ trợ Cá nhân của FEMA. Họ đã đến thăm hơn 930 doanh nghiệp và 1,400 địa điểm cộng đồng. FEMA đang làm việc để loại bỏ các rào cản đối với hỗ trợ, đảm bảo tất cả những nạn nhân có quyền tiếp cận bình đẳng với viện trợ thiên tai và các nguồn lực.

Không có nền tảng hoặc ngôn ngữ chính của bất kỳ ai là rào cản đối với việc nhận được hỗ trợ tài chính của FEMA. FEMA cung cấp trợ giúp bằng nhiều ngôn ngữ có sẵn thông qua các trung tâm cuộc gọi của chúng tôi để hỗ trợ nhân viên xử lý hồ sơ và nhân viên xử lý cung cấp dịch vụ khách hàng cho các ứng viên không nói tiếng Anh. Gọi cho Đường dây trợ giúp miễn phí theo số 800-621-3362 trong khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối.

Để biết thêm thông tin về hoạt động khôi phục thảm họa ở Michigan, hãy truy cập www.fema.gov/disaster/4757.

Tags:
Cập nhật lần cuối