Giữ Liên lạc với FEMA để được Tiếp tục Nhận Hỗ trợ về Nhà ở Tạm thời

Release Date Release Number
NR 030
Release Date:
Tháng 10 28, 2023

HONOLULU – Nếu quý vị là nạn nhân của các vụ cháy rừng ở Maui ngày 8 Tháng Tám, và quý vị đã nhận hỗ trợ tiền thuê nhà của FEMA, hãy nhớ giữ liên lạc với FEMA. Quý vị có thể đủ điều kiện để tiếp tục nhận hỗ trợ tiền thuê nhà cho nơi ở tạm ở bất kỳ địa điểm nào do chính quyền Hoa Kỳ quản lý. 

FEMA trả tiền thuê nhà cho nơi ở tạm thời để vực quý vị đứng dậy và đỡ đi một hóa đơn phải lo. Tiền thuê nhà bao gồm khoản tiền cọc cho bất kỳ căn nhà ở tạm nào không phải là căn nhà bị hư hỏng do hỏa hoạn. Khoản trợ cấp FEMA ban đầu đài thọ tiền thuê nhà của quý vị trong hai tháng đầu. Khi khoản tiền đó hết, quý vị có thể yêu cầu FEMA trợ giúp thêm. 

Quý vị có thể nhận hỗ trợ tiền thuê nhà của FEMA trong các giai đoạn ba tháng – lên tới 18 tháng kể từ ngày công bố thảm họa của tổng thống, hoặc đến ngày 10 Tháng Hai, 2024. Hãy liên lạc với FEMA thường xuyên và báo cho các chuyên viên biết là quý vị vẫn cần hỗ trợ tiền thuê nhà cho nơi ở tạm của mình.

Để bắt đầu, hãy làm theo vài bước đơn giản: 

  • Liên lạc với FEMA và yêu cầu Đơn xin Hỗ trợ Tiền Nhà ở nhà Tạm thời Tiếp diễn.
  • Gọi Đường dây Trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362. Nếu quý vị dùng một dịch vụ tiếp âm chẳng hạn như dịch vụ tiếp âm video, dịch vụ điện thoại có phụ đề hay các dịch vụ khác, hãy cung cấp cho FEMA số của dịch vụ mà quý vị đăng ký. Tổng đài viên có thể bố trí thông dịch viên ở nhiều ngôn ngữ.
  • Quý vị cũng có thể nhận trợ giúp trực tiếp từ một chuyên viên của FEMA tại bất kỳ Trung tâm Khắc phục Hậu quả Thiên tai nào. Tìm trung tâm gần quý vị nhất tại fema.gov/DRC.
  • Sau khi quý vị hoàn thành mẫu đơn, quý vị có thể nộp đơn tại bất kỳ Trung tâm Khắc phục Hậu quả Thiên tai nào hoặc gửi thư tới FEMA, P.O. Box 10055, Hyattsville MD 20782-8055. Quý vị cũng có thể gửi fax đơn tới 800-827-8112 hoặc tải lên tài khoản hỗ trợ thảm họa của quý vị tại DisasterAssistance.gov.

Hãy nhớ, sẵn có khoản trợ giúp tiền thuê nhà nếu quý vị gửi thông tin liên lạc và tình trạng nhà ở cập nhật của mình cho FEMA.

Nếu quý vị vẫn chưa làm đơn xin hỗ trợ thảm họa của FEMA, vẫn chưa phải là quá muộn.. Quý vị vẫn còn đến 11:59 p.m. (giờ Hawaiʻi) Thứ Năm, ngày 9 Tháng Mười Một, để làm đơn. Truy cập DisasterAssistance.gov, Sử dụng ứng dụng di động FEMA hoặc gọi Đường dây Trợ giúp của FEMA

Để biết thông tin mới nhất về các nỗ lực hồi phục sau thảm họa cháy rừng tại Maui, vui lòng truy cập mauicounty.gov, mauirecovers.org và fema.gov/disaster/4724. Theo dõi FEMA trên các phương tiện truyền thông: @FEMARegion9 và facebook.com/fema. Quý vị cũng có thể nhận thông tin hỗ trợ thảm họa và tải về đơn đăng ký tại sba.gov/hawaii-wildfires.

Tags:
Cập nhật lần cuối