Cư dân Florida còn một tháng để nộp đơn xin hỗ trợ của FEMA

Release Date Release Number
043
Release Date:
Tháng 10 30, 2023

LAKE MARY, Fla. –  Cư dân Florida bị thiệt hại do Bão Idalia còn một tháng để nộp đơn xin hỗ trợ liên bang. Hạn chót là ngày 29 tháng Mười Một, 2023.

Cho đến nay, quỹ liên bang hỗ trợ cho các gia hộ, cho vay vì thiên tai với lãi suất thấp và bảo hiểm lũ lụt bao gồm:

  • $72.7 triệu cho FEMA hỗ trợ 34,690 gia hộ 
  • $63.9 triệu cho vay do thảm họa  từ Ban Quản Lý Tiểu Thương Hoa Kỳ
  • $195 triệu để bồi hoàn theo Chương Trình Bảo Hiểm Lũ Lụt Quốc Gia; 5,100 đơn đã nộp
  • Các chuyên gia FEMA đến tận nhà trong cộng đồng bị ảnh hưởng để giúp mọi người nộp đơn xin hỗ trợ. Tính đến nay, họ đã đến 140,000 ngôi nhà và 9,000 nơi công cộng. Các Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa đã nhận 17,500 người đến. 

Nếu quý vị bị mất mác từ bão Idalia và cư ngụ ở các quận Charlotte, Citrus, Columbia, Dixie, Gilchrist, Hamilton, Hernando, Hillsborough, Jefferson, Lafayette, Levy, Madison, Manatee, Pasco, Pinellas, Sarasota, Suwannee và Taylor, FEMA có thể giúp quý vị. Quý vị có thể đủ điều kiện được FEMA hỗ trợ tài chánh cho chỗ ở tạm thời, sửa chữa nhà căn bản, tổn thất tài sản cá nhân và các chi phí khác liên quan đến thảm họa không được bảo hiểm.

Gọi số miễn phí 800-621-3362, vào mạng lưới DisasterAssistance.gov, tải xuống Ứng Dụng FEMA FEMA App cho thiết bị di động hoặc đến Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa. Đường dây hoạt động mỗi ngày từ 7:00 sáng đến 10:00 tối, giờ miền Đông. Có hỗ trợ bằng nhiều ngôn ngữ. Nếu sử dụng dịch vụ tiếp âm như VRS, dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, xin cho FEMA số dùng cho dịch vụ đó. Vào Three Ways to Apply for FEMA Disaster Assistance - YouTube (Ba Cách Nộp Đơn Xin Hỗ Trợ Thảm Họa của FEMA - YouTube) để xem video hướng dẫn cách nộp đơn. 

Vào floridadisaster.org/updates/fema.gov/disaster/4734 để xem thông tin mới nhất về tiến trình phục hồi Florida sau Bão Idalia,. Theo dõi FEMA trên X, trước đây là Twitter, tại twitter.com/femaregion4 và tại facebook.com/fema.

Tags:
Cập nhật lần cuối