Quý vị Có thể Làm Đơn xin Nhận Hỗ trợ của FEMA nếu Nhà của Quý vị là một chiếc Thuyền

Release Date Release Number
29
Release Date:
Tháng 10 27, 2023

HONOLULU – Nếu một chiếc thuyền là nơi cư trú chính của quý vị và nó bị hư hại do các trận cháy rừng ngày 8 Tháng Tám ở Maui, FEMA có thể giúp quý vị khắc phục một phần các thiệt hại đó.

Việc sinh sống trên một chiếc thuyền có những thách thức riêng. Giấy phép sinh sống trên thuyền và phí đậu thuyền, phí bến tàu và neo thuyền, v.v. chỉ là vài chi phí đặc trưng của nơi cư trú chính trên một chiếc thuyền.

Để nhận hỗ trợ thảm họa của FEMA, quý vị phải sẵn sàng cung cấp địa chỉ thực tế và hoàn chỉnh của bến tàu hay bến du thuyền và mã số hay số neo nếu thuyền đó không nằm trên tài sản tư nhân. Việc không cung cấp mã số hay số neo có thể khiến cho đơn FEMA của quý vị gắn với một hay nhiều chiếc thuyền khác ở cùng địa chỉ. Và lỗi sơ suất đó có thể khiến trì hoãn việc xử lý đơn của quý vị.

Ngoài ra, quý vị không thể sử dụng địa chỉ hòm thư làm địa chỉ nơi cư trú chính, nhưng có thể sử dụng nó làm địa chỉ nhận thư.

Các nạn nhân ở Maui được khuyến khích làm đơn xin hỗ trợ thảm họa liên bang trước Thứ Năm, ngày 9 Tháng Mười Một, nếu một chiếc thuyền là nơi cư trú chính của quý vị. Sau đây là các cách để đăng ký: 

Để biết thông tin mới nhất về các nỗ lực hồi phục sau thảm họa cháy rừng tại Maui, vui lòng truy cập mauicounty.gov, mauirecovers.org và fema.gov/disaster/4724. Theo dõi FEMA trên các phương tiện truyền thông: @FEMARegion9 và facebook.com/fema. Quý vị cũng có thể nhận thông tin hỗ trợ thảm họa và tải về đơn đăng ký tại sba.gov/hawaii-wildfires.

Tags:
Cập nhật lần cuối