Hiểu Rõ Thư của FEMA

Release Date Release Number
011
Release Date:
Tháng 9 9, 2023

TALLAHASSEE – Người sống sót đã nộp đơn xin hỗ trợ FEMA sau Bão Idalia sẽ được thư xét tiêu chuẩn từ FEMA qua thư tín hoặc điện thư. 

Bức thư sẽ giải thích tình trạng đơn xin của quý vị và cách trả lời. Điều quan trọng là phải đọc thư cẩn thận vì trong thư sẽ nói đến số tiền FEMA hỗ trợ và thông tin cách sử dụng hợp lý tiền hỗ trợ thảm họa. 

Người nộp đơn không đủ tiêu chuẩn hoặc không đồng ý với số tiền hỗ trợ được phê duyệt có thể khiếu nại quyết định của FEMA. Người nộp đơn chỉ cần gởi thêm thông tin hoặc tài liệu hỗ trợ cho FEMA để đơn xin được tiếp tục thụ lý. Thí dụ về tài liệu bị thiếu có thể bao gồm:

 • Bằng chứng bảo hiểm bao trả
 • Dàn xếp bồi hoàn bảo hiểm hoặc thư từ chối từ hãng bảo hiểm
 • Giấy tờ tùy thân
 • Bằng chứng về nơi cư trú 
 • Bằng chứng sở hữu
 • Bằng chứng cho thấy tài sản bị thiệt hại là nơi cư trú chánh của người nộp đơn tại thời điểm thảm họa.

Gọi đường dây hỗ trợ thảm họa theo số 800-621-3362 nếu có thắc mắc về bức thư và để xem những thông tin FEMA cần. 

Hỗ trợ FEMA không giống như bảo hiểm. Hỗ trợ FEMA chỉ cung cấp kinh phí chỗ ở tạm thời, sửa chữa nhà căn bản hoặc các chi phí khác liên quan đến thảm họa.

Khiếu Nại Quyết Định của FEMA

Người nộp đơn nào không đồng ý với quyết định của FEMA hoặc số tiền hỗ trợ có thể gởi thư khiếu nại và các tài liệu hỗ trợ, như ước tính của người thầu để sửa chữa nhà hoặc các tài liệu còn thiếu như mô tả trong thư.

FEMA không hỗ trợ trùng lặp nếu quý vị đã được hỗ trợ từ các nguồn khác, như dàn xếp với hãng bảo hiểm. Tuy nhiên, nếu mua bảo hiểm không đủ, thì quý vị có thể được hỗ trợ thêm cho các nhu cầu chưa được đáp ứng sau khi đã dàn xếp bồi hoàn với hãng bảo hiểm.

Khiếu nại phải bằng văn bản. Thư khiếu nại phải có chữ ký, đề ngày, và giải thích (các) lý do khiếu nại. Nội dung bao gồm: 

 • Họ tên đương đơn 
 • Số thảm họa (DR-4734 cho Bão Idalia)
 • Địa chỉ nơi cư ngụ chánh trước thảm họa 
 • Địa chỉ và số điện thoại hiện tại của người nộp đơn
 • Có số đơn xin FEMA trên tất cả các tài liệu

Nếu quý vị để đệ tam nhân gởi thư khiếu nại thay cho mình thì thư đó phải có chữ ký của đệ tam nhân. Ngoài ra, đính kèm văn bản có chữ ký của quý vị ủy quyền cho đệ tam nhân khiếu nại thay cho quý vị.  

Quý vị phải nộp đơn khiếu nại trong vòng 60 ngày tính từ ngày trên thư duyệt xét tiêu chuẩn. Có thể gởi thư và tài liệu hỗ trợ cho FEMA bằng điện sao, thư tín hoặc qua trương mục trực tuyến của FEMA. Vào DisasterAssistance.gov, bấm vào “Apply Online” (Nộp đơn trực tuyến) rồi làm theo hướng dẫn để lập trương mục trực tuyến. 

Qua thư tín: FEMA National Processing Service Center, P.O. Box 10055, Hyattsville MD 20782-7055

Qua điện sao (Fax): 800-827-8112, Attention: FEMA

Quý vị cũng có thể đến Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa (Disaster Recovery Center, hay DRC) gần nhất để nộp đơn khiếu nại. Để biết thông tin về giờ hoạt động của các DRC mở cửa, vào trang Tìm DRC tại: DRC Locator (fema.gov) Tìm kiếm theo tiểu bang rồi chọn Florida.

Xem video hướng dẫn thư đủ tiêu chuẩn của FEMA, vào FEMA Accessible: Understanding Your Letter - YouTube.

Vào floridadisaster.org/updates/fema.gov/disaster/4734 để xem thông tin mới nhất về tiến trình phục hồi Florida sau Bão Idalia. Theo dõi FEMA trên X, trước đây là Twitter, tại twitter.com/femaregion4và tại facebook.com/fema.

Tags:
Cập nhật lần cuối