Những gì cần làm sau khi quý vị nộp đơn xin trợ giúp của FEMA

Release Date Release Number
019
Release Date:
Tháng 8 7, 2023

Nếu quý vị sinh sống ở các Quận Caledonia, Chittenden, Lamoille, Orange, Orleans, Rutland, Washington, Windham hoặc Windsor và bị ảnh hưởng bởi các cơn bão nghiêm trọng vào tháng 7, quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ của FEMA.

Trợ giúp của FEMA nhằm mục đích khởi động quá trình phục hồi. Có thể bao gồm các khoản trợ cấp để trang trải chỗ ở trong khi phải di dời, sửa chữa để ngôi nhà có thể ở được và các nhu cầu liên quan khác đến thảm họa như thay thế các vật dụng thiết yếu trong gia đình, chăm sóc trẻ em, chi phí y tế, nha khoa và tang lễ.

Những bước tiếp theo

Nếu quý vị có chủ nhà, người thuê nhà hoặc bảo hiểm lũ lụt, nên nộp đơn xin càng sớm càng tốt. FEMA không thể nhân đôi quyền lợi đối với những tổn thất được bảo hiểm chi trả, vì vậy cơ quan cần xem bảo hiểm đã chi trả những gì để xử lý đơn xin của quý vị.

FEMA có thể giới thiệu quý vị đến Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA) để đăng ký khoản vay khắc phục thảm họa dài hạn, lãi suất thấp. Sau khi FEMA giới thiệu, quý vị nên nộp đơn càng sớm càng tốt. Các khoản vay SBA là nguồn ngân sách phục hồi liên bang lớn nhất dành cho những nạn nhân – và việc đăng ký khoản vay SBA cũng cho phép FEMA duyệt xét về các hình thức trợ giúp khác. Nộp đơn miễn phí và không cần phải chấp nhận khoản vay nếu được chấp thuận.

Nếu quý vị đã báo cáo thiệt hại cho ngôi nhà của mình, FEMA sẽ gọi để sắp xếp một cuộc kiểm tra nhà. Nhân viên có thể gọi từ một số không xác định hoặc bị hạn chế – điều quan trọng là phải nhấc máy để lên lịch kiểm tra. Thanh tra viên sẽ chỉ đến thăm khi quý vị, người đồng đăng ký hoặc một người khác mà quý vị chỉ định bằng văn bản có mặt.

Thư quyết định

Quý vị sẽ nhận được thư từ FEMA qua đường bưu điện hoặc email, dựa trên sự chỉ định khi đăng ký. Lá thư sẽ giải thích liệu FEMA có thấy quý vị hội đủ điều kiện nhận trợ giúp hay không, số tiền và cách sử dụng trợ giúp.

Nếu lá thư nói rằng không hội đủ điều kiện, điều đó không có nghĩa là quý vị bị từ chối. Lá thư sẽ giải thích cách kháng cáo nếu quý vị không đồng ý với quyết định đó. Để biết tổng quan về quy trình kháng cáo, hãy truy cập How Do I Appeal the Final Decision? | FEMA.gov.

Có sự trợ giúp

Để được trợ giúp trực tiếp với bất kỳ bước nào của quy trình này, hãy đến Trung tâm Khắc phục Thảm họa, nơi các chuyên gia từ FEMA và SBA có thể trả lời các câu hỏi, giúp gửi tài liệu và hướng dẫn thực hiện quy trình kháng cáo. Các trung tâm mở cửa tại các khu vực bị ảnh hưởng trên toàn tiểu bang – để tìm một trung tâm gần nhất, hãy truy cập fema.gov/drc.

Nếu đang cảm thấy đau khổ về mặt cảm xúc, Đường dây trợ giúp về thảm họa của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ theo số 800-985-5990. Dịch vụ trợ giúp khủng hoảng đa ngôn ngữ, miễn phí này mở cửa 24/7, được điều hành bởi Cục Quản lý Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần và Lạm dụng Chất gây nghiện. Người dùng Ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ có thể liên hệ với đường dây trợ giúp qua điện thoại video theo số 800-985-5990 hoặc bằng cách chọn lựa “ASL Now” trên trang mạng tại DisasterDistress.samhsa.gov.

Để nộp đơn trợ giúp, hãy truy cập vào trang mạng DisasterAssistance.gov, tải xuống Ứng dụng FEMA App từ Apple App Store hoặc Google Play Store hoặc gọi cho đường dây trợ giúp miễn phí của FEMA theo số 800-621-3362. Có thông dịch viên giúp đỡ; nếu sử dụng dịch vụ chuyển tiếp chẳng hạn như dịch vụ chuyển tiếp video (VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, hãy cung cấp cho FEMA số cho dịch vụ đó khi quý vị nộp đơn.

FEMA cam kết đảm bảo trợ giúp thảm họa thiên tai được thực hiện một cách công bằng, không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, quốc tịch, giới tính, tuổi tác, khuyết tật, trình độ tiếng Anh hoặc tình trạng kinh tế. Bất kỳ nạn nhân nào sau thảm họa hoặc thành viên của công chúng có thể liên lạc với Văn phòng Dân quyền của FEMA nếu họ cảm thấy rằng họ là nạn nhân của sự phân biệt đối xử. Có thể liên lạc với Văn phòng Dân quyền của FEMA theo số điện thoại miễn phí 833-285-7448. Các tổng đài đa ngôn ngữ sẵn sàng giúp đỡ.

Tờ thông tin này có thể được tìm thấy trực tuyến tại What to Expect After You Apply for FEMA Assistance | FEMA.gov.

Để biết thông tin mới nhất về quá trình phục hồi của Vermont, hãy truy cập fema.gov/disaster/4720. Theo dõi tài khoản FEMA Khu vực 1 tại Twitter twitter.com/FEMARegion1 hoặc trang Facebook của FEMA tại facebook.com/FEMA.

Theo dõi Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Vermont trên Twitter tại twitter.com/vemvt và trên Facebook tại facebook.com/VermontEmergencyManagement.

Tags:
Cập nhật lần cuối