Các Người Có Hợp Đồng Bảo Hiểm Lũ Lụt đã dành nhiều thời gian hơn để nộp bằng chứng mất mát cho Trận Cuồng Phong Michael

Release Date Release Number
R4-DR-4399-FL NR 077
Release Date:
Tháng 1 15, 2019

TALLAHASSEE, Fla. –- Những nạn nhân ở Florida của trận cuồng phong Michael sẽ có thêm thời gian để nộp các yêu cầu chứng minh tổn thất cho Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (NFIP) sau quyết định của FEMA để gia hạn thời gian nộp đơn.

Nếu quý vị là có hợp đồng của NFIP của Florida, quý vị có 365 ngày kể từ ngày bị mất mát để nộp đơn yêu cầu bảo hiểm lũ lụt. Thời hạn gia hạn cho phép đủ thời gian để đánh giá tổn thất và các báo cáo của người điều chỉnh, và gửi yêu cầu chứng minh tổn thất bằng văn bản, đã ký và công chứng.

FEMA xác định rằng các chủ hợp đồng bảo hiểm của Florida cần thêm thời gian để nộp đơn khiếu nại với mức độ tàn phá còn lại trong trận cuồng phong.

Bằng chứng về tổn thất được bao gồm trong tâ,p yêu cầu chứng minh tổn thất do bão. Tập yêu cầu phải bao gồm:

  • Hình ảnh hoặc video về thiệt hại lũ lụt
  • Một danh sách toàn diện và chia thành từng mục của những gì đã bị hư hại
  • Biên lai, nếu có thể, đối với các mặt hàng bị hư hại cùng với bất kỳ giấy tờ hỗ trợ nào khác cho thấy giá trị của tổn thất

Nếu quý vị chưa làm như vậy, hãy liên lạc với công ty bảo hiểm của quý vị càng sớm càng tốt để bắt đầu xử lý yêu cầu của quý vị.

FEMA đã hợp lý hóa quy trình của mình để trả lời các câu hỏi và yêu cầu bảo hiểm lũ lụt dịch vụ tốt hơn. Quý vị có thể gọi cho trung tâm NFIP theo số 800-427-4661 từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Nếu quý vị sử dụng 711 hoặc Dịch vụ chuyển tiếp Video, hãy gọi 866-337-4262.

Nếu quý vị cần hỗ trợ trực tiếp, quý vị có thể đến trung tâm khắc phục thảm họa. Để tìm DRC gần quý vị nhất, hãy ghé trang fema.gov/drc.

Nhân viên trung tâm cuộc gọi của NFIP sẵn sàng hỗ trợ các chủ hợp đồng thông tin về chính sách của họ, cung cấp hướng dẫn kỹ thuật về lũ lụt để hỗ trợ khắc phục và trả lời các câu hỏi về NFIP. FEMA có thể giới thiệu quý vị đến nhà cung cấp bảo hiểm của quý vị để được hỗ trợ thêm nếu quý vị có câu hỏi cụ thể về yêu cầu bảo hiểm của mình.

                                                                                    ###

 

Sứ mệnh của FEMA: Giúp đỡ dân chúng trước, trong lúc, và sau khi xảy ra thiên tai.

 Để biết danh sách các tài nguyên có sẵn cho các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi trận cuồng phong Michael, hãy truy cập www.floridadisaster.org/info.

Để biết thêm thông tin về việc phục hồi từ Bão Michael, hãy vào trangwww.fema.gov/vi/disaster/4399.

Dõi theo FEMA và Phân Ban Quản lý Khẩn cấp Florida trên Twitter tại  @FEMARegion4 @FLSERT. Quý vị cũng có thể viếng thăm  trang Facebook của FEMA và Facebook của Phân ban tại  Facebook.com/FEMA Facebook.com/FloridaSERT.

Tags:
Cập nhật lần cuối