Những Chuyên viên FEMA có Cung cấp những Mẹo vặt làm Giảm nhẹ tại Home Depot ở Javetteville

Release Date Release Number
DR-4393-NC NR 032
Release Date:
Tháng 10 8, 2018

RALEIGH, N.C. – Những người sống sót sau thảm họa có thể nhận được những mẹo vặt và lời khuyên, về cách làm sao để tái xây dựng kiên cố hơn hòng phòng chống lại sự thiệt hại do bão gây ra trong tương lai, tại The Home Depot ở Fayetteville bắt đầu từ ngày 10 tháng Mười.

 

Các chuyên gia về giảm nhẹ lũ lụt của FEMA có thể trả lời các câu hỏi về sửa chữa nhà cửa, lập ra các kế hoạch phòng chống thảm họa, gom lại các bộ dụng cụ được cung cấp để vào một chỗ và tầm quan trọng của việc bảo hiểm về lũ lụt.

 

Việc giảm nhẹ là một nỗ lực để làm giảm sự mất mát về nhân mạng và sự thiệt hại về tài sản bằng cách làm giảm thiểu sự tác động của các thảm họa trong tương lai. Các chuyên viên về sự làm giảm nhẹ sẽ có túc trực sẵn tại:

 

The Home Depot 2060 Skibo Road

Fayetteville, N.C. 28314

 

Thứ Tư, ngày 10 tháng Mười cho đến thứ Sáu, ngày 26 tháng Mười, năm 2018, từ 7 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều, giờ địa phương

 

Các sự kiện về làm giảm nhẹ khác sẽ được tổ chức tại các cửa hàng nâng cấp nhà cửa tại các địa hạt bị ảnh hưởng bởi thảm họa ở North Carolina trong những ngàây sắp tới.

 

###

 

Sứ mệnh của FEMA: Giúp đỡ dân chúng trước, trong, và sau thảm họa.

 

Để biết thêm thông tin về sự phục hồi của North Carolina từ sau trận Cuồng phong Florence, hãy truy cập vào trang mạng NCDPS.gov/NCEM  và  FEMA.gov/Disaster/4393 Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter:

@NCEmergency  và @FEMARegion4.

 

Sự trợ giúp khôi phục vì thảm họa là khả thi mà không dựa vào chủng tộc, màu da, tôn giáo, quốc tịch, giới tính, tuổi tác, khuyết tật, hạn chế Anh ngữ hay tình trạng kinh tế. Nếi quý vị hoặc một người nào quý vị biết mà bị phân biệt đối xử thì hãy gọi cho FEMA tại số miễn phí 800-621-3362 (711/VRS - Chuyển tiếp Hình ảnh

 

Dịch vụ) Những nhân viên tổng đài đa ngôn ngữ là có sẵn. ( Hãy nhấn số 2 cho tiếng Tây Ban Nha ) TTY Hãy gọi số 800-462-7585.

 

Việc trợ cấp nhà ở tạm thời của FEMA và những tài trợ cho những chi phí giao thông công cộng, những chi phí y tế và nha khoa, và những chi phí ma chay và chôn cất thì không yêu cầu các cá nhân phải nộp đơn xin vay SBA. Tuy nhiên, những người ghi danh mà đã nhận đơn xin vay của SBA thì phải nộp những đơn này cho nhân viên tín dụng của SBA để hội đủ điều kiện nhận sự trợ giúp mà có bao gồm cả tài sản cá nhân, việc sửa chữa xe hoặc thay thế xe, và những chi phí dời đổi chỗ ở và gửi kho.

 

SBA là nguồn lực tài chánh chính của chính phủ liên bang cho việc tái xây dựng lâu dài cho tài sản tư nhân đã bị hư hỏng do thảm họa. SBA giúp đỡ cho những doanh nghiệp thuộc đủ mọi tầm cỡ, những tổ chức phi lợi nhuận, những người chủ sở hữu nhà và những người thuê nhà nguồn tài chánh dành cho những việc tu sửa hoặc những nỗ lực tái xây dựng và lo cho chi phí để thay thế những tài sản cá nhân đã bị mất mát hay bị hư hỏng trong cơn thảm họa. Những khoản vay này lo cho những tổn thất mà không được đền bù bởi bên bảo hiểm hoặc những khoản khôi phục khác và sẽ không bị trùng lắp với những phúc lợi của những cơ quan hay những tổ chức khác.  Để biêt thêm thông tin, những người nộp đơn có thể liên lạc với Trung tâm Dịch vụ Trợ giúp Khách hàng Thảm họa của SBA bằng cách gọi số (800) 659-2955, gửi thư điện tử về  disastercustomerservice@sba.gov hoặc truy cập vào trang mạng của SBA tại sba.gov/disaster. Những cá nhân bị điếc và lãng tai thì có thể gọi (800) 877-8339.

Tags:
Cập nhật lần cuối