Hạt Alameda, Contra Costa, Mendocino, Ventura giờ có thể yêu cầu hỗ trợ của FEMA

Release Date Release Number
008
Release Date:
Tháng 2 2, 2023

SACRAMENTO, Calif. – Hạt Alameda, Contra Costa, Mendocino and Ventura đã được bổ sung vào tuyên bố thiên tai đối với những trận bão và lũ lụt nghiêm trọng của California, điều này có nghĩa là cư dân đã bị thiệt hại hay tổn thất từ các trận bão bắt đầu tư ngày 27 tháng 12 năm 2022 có thể nộp đơn xin hỗ trợ sau thiên tai của FEMA.

Tuyên bố về thiên tai cho phép FEMA cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho các cá nhân và các hộ gia đình tại 13 hạt: Alameda, Calaveras, Contra Costa, Merced, Mendocino, Monterey, Sacramento, San Joaquin, San Luis Obispo, San Mateo, Santa Barbara, Santa Cruz và Ventura.

Chủ sở hữu nhà và những người thuê nhà đã bị thiệt hại hay tổn thất do hậu quả trực tiếp của các trận bão được khuyến khích nộp đơn xin hỗ trợ của FEMA muộn nhất trước ngày 16 tháng 3 năm 2023. Hỗ trợ sau thiên tai có thể bao gồm các khoản trợ cấp để giúp chi trả cho nhà ở tạm thời và sửa chữa nhà cần thiết cũng như các nhu cầu cấp thiết khác liên quan đến thiên tai như các chi phí y tế và nha khoa, đi lại, chăm sóc trẻ, và các chi phí chuyển đồ và lưu kho.

Nếu bạn có bảo hiểm, việc đầu tiên là nộp đơn yêu cầu bảo hiểm với công ty bảo hiểm của quý vị. FEMA cung cấp hỗ trợ cho những người xin hỗ trợ cho những khoản chi phí do thiên tai gây ra mà không có bảo hiểm hoặc bảo hiểm thấp và các nhu cầu cấp thiết khác.

Có một số cách bạn có thể nộp đơn xin hỗ trợ của FEMA theo chương trình Hỗ trợ Cá nhân:

  • Vui lòng truy cập DisasterAssistance.gov
  • Tải xuống ứng dụng di động FEMA
  • Gọi Đường dây trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362. Trợ giúp có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ. Nếu bạn sử dụng dịch vụ phát nối qua video (VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc dịch vụ khác, thì vui lòng cung cấp cho FEMA số điện thoại cho dịch vụ đó. Những người trả lời ở đường dây trợ giúp có thể nói nhiều ngôn ngữ và hoạt động hàng ngày từ 7h sáng đến 11h đêm. Nhấn phím 2 cho tiếng Tây Ban Nha. Nhấn phím 3 để có thông dịch viên nói ngôn ngữ của bạn.
  • Để xem video về cách thức có thể nộp đơn xin, hãy truy cập https://www.youtube.com/watch?v=LU7wzRjByhI
  • Bạn cũng có thể đến bất cứ Trung tâm Phục hồi Thiên tai (DRC) nào và gặp trực tiếp các nhân viên của FEMA và đại diện của các cơ quan tiểu bang và liên bang, họ có thể cung cấp thông tin cho bạn về hỗ trợ sau thiên tai. Để tìm trung tâm phục hồi gần với bạn, hãy truy cập DRC Locator (fema.gov).

Để cập nhật thông tin mới nhất về chương trình phục hồi của tiểu bang California khỏi những trận bão mùa đông nghiêm trọng, lũ lụt, sạt lở đất và bùn, hãy truy cập vào FEMA.gov/disaster/4683. Bạn cũng có thể theo dõi twitter.com/Cal_OES, facebook.com/CaliforniaOES, @FEMARegion9/TwitterFacebook.com/FEMA.

Tags:
Cập nhật lần cuối