7,644 hộ gia đình tại Florida đã được Chính sách Bảo hiểm Lũ lụt chấp thuận trong một phần của hoạt động Hỗ Trợ Thiên Tai

Release Date Release Number
DR-4673-FL NR-082
Release Date:
Tháng 2 3, 2023

LAKE MARY, Florida – FEMA đã chấp thuận cho 7,644 hộ gia đình với các chính sách bảo hiểm lũ lụt theo nhóm trong vòng ba năm như một phần của hành động hỗ trợ thiên tai cấp liên bang sau cơn bão Ian và cơn bão Nicole.

Những chính sách bảo hiểm này được tài trợ thông qua quỹ Hỗ trợ Nhu cầu Khác của FEMA để các hộ gia đình được hỗ trợ trước những hiểm hoạ lũ lụt trong tương lai. Cho tới ngày 2 tháng 2, FEMA đã chấp thuận khoản tiền bảo hiểm 18,2 triệu Đô la Mỹ dành cho 7,594 hợp đồng bảo hiểm sau cơn bão Ian và 120,000 Đô la Mỹ cho 50 hợp đồng bảo hiểm sau cơn bão Nicole. Trong số này, 3,006 hợp đồng còn hiệu lực đã được phát hành sau cơn bão Ian.

Những chủ hộ đủ điều kiện sẽ được FEMA thông báo họ đã được thêm vào Nhóm Kế hoạch Bảo hiểm Lũ lụt (GFIP) và sẽ được nhận một Chứng chỉ Bảo hiểm Lũ lụt. Những người thuê nhà đủ điều kiện sẽ nhận được thông báo rằng họ được phép nhận Chứng chỉ GFIP cho những hoạt động của họ. Những người nộp đơn phải liên hệ FEMA trong vòng sáu tháng sau khi nhận được thông báo và phải xác nhận rằng họ đã quay lại, hoặc dự định quay lại nơi ở trước đây khi thiên tai chưa ập tới.

Các chủ hợp đồng nhận được một số lời nhắc về việc hợp đồng của họ sắp hết hạn. Hàng năm họ sẽ nhận được một lá thư, trong đó bao gồm một lời nhắc nhở. Họ cũng nhận được thông báo 45 ngày trước khi hết hạn, và sau đó là thông báo cuối cùng về việc hết hạn.

Khi GFIP hết hạn, người nộp đơn có trách nhiệm tự mua và duy trì bảo hiểm lũ lụt. Việc không duy trì bảo hiểm lũ lụt có thể dẫn đến bị từ chối hỗ trợ thiên tai lũ lụt của FEMA trong tương lai.

Để biết thông tin mới nhất về sự phục hồi của Florida sau cơn bão Ian, hãy truy cập floridadisaster.org/infofema.gov/vi/disaster/4673. Theo dõi FEMA Region 4 (@femaregion4) / Twitter và tại facebook.com/fema.

Tags:
Cập nhật lần cuối