Disaster Recovery Center (Trung tâm Phục hồi sau Thảm họa) mở tại quận Lee

Release Date Release Number
DR-4673-FL NR-080
Release Date:
Tháng 1 20, 2023

LAKE MARY, Fla. – FEMA và Tiểu bang Florida đang mở một trung tâm phục hồi sau thảm họa khác ở Quận Lee để hỗ trợ những người sống sót sau cơn bão Ian tại địa điểm sau:

 

ĐỊA ĐIỂM:       

Mt. Olive A.M.E Church

2754 Orange St.

Fort Myers, FL 33916

 

Giờ làm việc:   

Thứ Bảy ngày 21 tháng 1, từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối thứ Hai đến thứ Bảy

Các Disaster Recovery Center cung cấp cho những người sống sót sau thảm họa thông tin từ các cơ quan tiểu bang Florida, FEMA và U.S. Small Business Administration (Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ).

Mặc dù thời hạn nộp đơn xin hỗ trợ đối với thiệt hại hay mất mát do cơn bão Ian đã hết, nhưng những người sống sót bị ảnh hưởng bởi bão Ian cũng có thể nhận được thông tin cập nhật về đơn xin, tìm hiểu về quy trình kháng cáo hoặc kiểm tra tình trạng đơn xin của họ theo các cách sau:

  • Trực tuyến tại DisasterAssistance.gov
  • Gọi cho Đường dây trợ giúp của FEMA theo số 1-800-621-3362. Đường dây này hoạt động hàng ngày từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm, giờ miền Đông. Trợ giúp có sẵn ở hầu hết các ngôn ngữ.

Để biết thông tin mới nhất về sự phục hồi của Florida sau cơn bão Ian, hãy truy cập floridadisaster.org/infofema.gov/disaster/vi/4673. Theo dõi FEMA Region 4 (@femaregion4) / Twitter và tại facebook.com/fema.

Tags:
Cập nhật lần cuối