Hạn chót nộp đơn xin trợ cấp bão Ian là ngày 12 tháng 1

Release Date Release Number
DR-4673-FL NR-076
Release Date:
Tháng 1 11, 2023

LAKE MARY, Fla. - Những người sống sót sau cơn bão Ian chỉ còn duy nhất một ngày nữa để nộp đơn xin trợ cấp sau thảm họa với FEMA và đăng ký khoản vay phục hồi sau thảm họa lãi suất thấp của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ (SBA).

Đơn đăng ký phải được gửi trước 23:59 giờ ET, thứ Năm, ngày 12 tháng 1 năm 2023, để được xem xét cấp trợ cấp.

Quý vị có thể tìm hiểu thông tin về đơn đăng ký và thảm họa bằng cách gọi đến đường dây trợ giúp của FEMA, truy cập trực tuyến hoặc sử dụng ứng dụng di động của FEMA hoặc đến trung tâm khắc phục thảm họa, với thông tin như sau:

  • Gọi số 800-621-3362. Số điện thoại miễn phí hoạt động từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, giờ ET, bảy ngày một tuần. Trợ giúp có sẵn ở hầu hết các ngôn ngữ.
  • Truy cập trực tuyến trang web DisasterAssistance.gov.
  • Tải xuống ứng dụng FEMA.
  • Đến một trung tâm. Bạn có thể truy cập trực tuyến vào: DRC Locator để tìm trung tâm ở gần.

Kết thúc thời hạn đăng ký không có nghĩa là FEMA sẽ rời đi. Cơ quan sẽ tiếp tục làm việc với tiểu bang Florida để giúp đỡ những người sống sót và cộng đồng trong nỗ lực tái thiết và phục hồi lâu dài của họ.

Sau khi quý vị đăng ký, điều quan trọng là phải giữ liên lạc với FEMA để theo dõi đơn đăng ký của quý vị hoặc thông báo cho cơ quan về những thay đổi về địa chỉ gửi thư, email hoặc số điện thoại của quý vị và để báo cáo các khoản thanh toán bảo hiểm, các nhu cầu chưa được đáp ứng đang diễn ra hoặc thiệt hại bổ sung mà quý vị mới phát hiện.

Nhân viên của FEMA có thể liên hệ với quý vị vì nhiều lý do, bao gồm để thảo luận về trường hợp của quý vị hoặc yêu cầu thêm thông tin. Hãy trả lời các cuộc gọi điện thoại đó để đảm bảo quá trình đăng ký của quý vị được tiếp tục. Nếu quý vị có bất kỳ nghi ngờ nào khi nhận được cuộc gọi từ ai đó nói rằng họ làm việc cho FEMA, đừng cung cấp bất kỳ thông tin nào, nhưng hãy gọi 800-621-3362 trong khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, giờ ET để xác minh cuộc gọi là hợp pháp.

SBA hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận tư nhân, chủ nhà và người thuê trong các nỗ lực sửa chữa hoặc tái thiết và trang trải chi phí thay thế tài sản cá nhân bị mất hoặc bị hư hại do thiên tai. Để đăng ký một khoản vay phục hồi sau thảm họa lãi suất thấp trước thời hạn ngày 12 tháng 1, hãy hoàn thành đơn trực tuyến tại địa chỉ disasterloan.sba.gov/ela/. Để liên hệ với Nhân viên Dịch vụ Khách hàng của SBA, hãy gọi trực tiếp 800-659-2955. Gửi câu hỏi qua email đến địa chỉ FOCE-Help@sba.gov. Truy cập sba.gov/ để biết thêm thông tin.

Để biết thông tin mới nhất về sự phục hồi của Florida sau cơn bão Ian và Nicole, hãy truy cập floridadisaster.org/infofema.gov. Theo dõi FEMA Region 4 (@femaregion4) / Twitter và tại facebook.com/fema.

Tags:
Cập nhật lần cuối