Bị ảnh hưởng bởi hai cơn bão - Những điều bạn cần biết

Release Date Release Number
DR-4673/4680-FL NR-075
Release Date:
Tháng 1 9, 2023

BRANDON, Fla. – FEMA muốn nhắc nhở những người sống sót khi hai hoặc nhiều thảm họa được tuyên bố trong cùng một tiểu bang, FEMA đảm bảo những người sống sót nhận được tất cả các hỗ trợ đủ điều kiện đồng thời ngăn chặn việc trùng lặp các phúc lợi liên bang. Một cách để cơ quan đạt được điều này là yêu cầu một đơn xin riêng cho từng thảm họa. Nếu bạn bị thiệt hại hoặc mất mát tài sản từ cơn bão Ian và sau đó là từ cơn bão Nicole thì bạn sẽ cần hoàn thành hai đơn xin hỗ trợ thảm họa riêng biệt.

Các chủ nhà và người thuê nhà có thời hạn đến ngày 12 tháng 1 năm 2023 để nộp đơn xin bồi thường thiệt hại hoặc mất mát tài sản do bão Ian gây ra; các chủ nhà và người thuê nhà có thời hạn đến ngày 13 tháng 2 năm 2023 để nộp đơn xin bồi thường thiệt hại hoặc mất mát tài sản do bão Nicole gây ra.

Những người sống sót bị thiệt hại hoặc mất mát do thảm họa từ một trong hai cơn bão có thể nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa liên bang theo nhiều cách:

  • Gọi Đường dây trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362. Trợ giúp là có sẵn ở hầu hết các ngôn ngữ. Các số điện thoại miễn phí hoạt động hàng ngày từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối đêm, giờ miền Đông
  • Truy cập trực tuyến tại DisasterAssistance.gov (cũng có bằng tiếng Tây Ban Nha)
  • Tải xuống ứng dụng di động của FEMA (cũng có bằng tiếng Tây Ban Nha)
  • Đến một Disaster Recovery Center (Trung tâm Phục hồi sau Thảm họa). Bạn có thể tìm kiếm một trung tâm ở gần tại các địa điểm trung tâm phục hồi sau thảm họa

Hỗ trợ từ FEMA có thể bao gồm các khoản trợ cấp cho nhà ở tạm thời trong khi bạn không thể sống trong nhà của mình, chẳng hạn như hỗ trợ nhà ở tạm thời hoặc hoàn trả chi phí khách sạn cho cả chủ nhà và người thuê nhà; các khoản trợ cấp để hỗ trợ sửa chữa hoặc thay thế các ngôi nhà do chủ sở hữu sử dụng làm nơi ở chính của hộ gia đình, bao gồm cả các lối vào thuộc sở hữu tư nhân, chẳng hạn như đường lái xe vào nhà, đường đi hoặc cầu; và các khoản trợ cấp cho các chi phí và nhu cầu nghiêm trọng do thảm họa gây ra, chẳng hạn như sửa chữa hoặc thay thế tài sản cá nhân và phương tiện đi lại, trợ cấp cho việc di chuyển và lưu trữ, y tế, nha khoa, trông trẻ và các khoản linh tinh khác đã được phê duyệt trước.

Người nộp đơn nên giữ thông tin liên lạc hiện tại của họ trong hồ sơ với FEMA vì cơ quan này có thể cần lên lịch kiểm tra nhà hoặc nhận thêm thông tin.

Hỗ trợ thảm họa không thay thế cho bảo hiểm và không thể bồi thường cho mọi tổn thất do thảm họa gây ra. Sự hỗ trợ là nhằm đáp ứng các nhu cầu cơ bản và bổ sung cho các nỗ lực khắc phục thảm họa.

Để biết thông tin mới nhất về sự phục hồi của Florida sau cơn bão Ian và Nicole, hãy truy cập floridadisaster.org/infofema.gov. Theo dõi FEMA Region 4 (@femaregion4) / Twitter và tại facebook.com/fema.

Tags:
Cập nhật lần cuối