Hạn chót nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa của FEMA đang đến gần

Release Date Release Number
DR-4673-FL NR-072
Release Date:
Tháng 12 28, 2022

BRANDON, Fla. – Hơn 4.4 tỷ đô la trợ cấp liên bang, các khoản vay khắc phục thiên tai và thanh toán bảo hiểm lũ lụt đã được cung cấp cho tiểu bang Florida và cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão Ian. Nhưng không còn nhiều thời gian để những người sống sót sau cơn bão Ian nộp đơn xin hỗ trợ sau thảm họa. Nếu nơi cư trú chính của bạn nằm ở một trong 26 quận được chỉ định nhận hỗ trợ thảm họa liên bang và bạn phải gánh chịu tổn thất hoặc thiệt hại liên quan đến bão do cơn bão Ian gây ra thì bạn có thời hạn đến ngày 12 tháng 1 năm 2023 để hoàn thành đơn xin của mình.

Những người sống sót có bảo hiểm được khuyến khích nộp đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại do thảm họa gây ra trước khi họ nộp đơn xin hỗ trợ của FEMA. Bạn không cần đợi có quyết định bảo hiểm của mình trước khi gửi đơn xin hỗ trợ thảm họa. FEMA có thể cung cấp hỗ trợ tài chính cho những người sống sót đủ điều kiện bị thiệt hại hoặc mất mát do thảm họa gây ra mà không có bảo hiểm hoặc không được bảo hiểm đầy đủ.

Nộp đơn trực tuyến tại disasterassistance.gov hoặc gọi số 800-621-3362. Trợ giúp là có sẵn ở hầu hết các ngôn ngữ. Các cuộc gọi được trả lời hàng ngày từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm, giờ miền Đông. Những người sống sót cũng có thể đăng ký tại bất kỳ Disaster Recovery Center (Trung tâm Phục hồi sau Thảm họa) nào hoạt động trên khắp các quận của Florida bị thiên tai tàn phá. Để tìm một trung tâm ở gần, hãy truy cập trực tuyến vào: Công cụ Định vị DRC.

Hạn cuối là vào ngày 12 tháng 1 cũng áp dụng cho các đơn đăng ký khoản vay trợ cấp sau thiên tai với lãi suất thấp từ U.S. Small Business Administration (SBA). SBA là nguồn tiền chính của chính phủ liên bang để xây dựng lại tài sản tư nhân bị thiệt hại do thiên tai trong thời gian dài. SBA giúp các doanh nghiệp ở mọi quy mô, tổ chức phi lợi nhuận tư nhân, chủ nhà và người thuê nhà tài trợ cho các nỗ lực sửa chữa hoặc xây dựng lại và trang trải chi phí thay thế tài sản cá nhân bị mất hoặc bị hư hại do thiên tai.

Các khoản trợ cấp Housing Assistance and Other Needs Assistance (Hỗ trợ Nhà ở và các Nhu cầu Khác) của FEMA cho các chi phí về y tế, nha khoa và tang lễ không yêu cầu các cá nhân phải đăng ký khoản vay với SBA. Tuy nhiên, những người nộp đơn được giới thiệu đến SBA phải hoàn thành và nộp đơn đăng ký khoản vay với SBA để được xem xét nhận các hình thức hỗ trợ sau thiên tai bổ sung. Những người nộp đơn không đủ điều kiện nhận khoản vay SBA có thể được chuyển trở lại FEMA để được xem xét hỗ trợ theo điều khoản Hỗ trợ Nhu cầu Khác. Số điện thoại của Disaster Customer Service Center (Trung tâm Dịch vụ Khách hàng về Thiên tai) của SBA là 800-659-2955. Trợ giúp cũng có sẵn bằng cách gửi email đến: disastercustomerservice@sba.gov hoặc truy cập www.sba.gov. Những người sống sót có thể nộp đơn trực tuyến trên trang web an toàn của SBA: disasterloanassistance.sba.gov/ela/s/

Các doanh nghiệp chưa nộp đơn xin khoản vay doanh nghiệp sau thảm họa của SBA có thể đăng ký trực tuyến bằng cách sử dụng Đơn xin Khoản vay Điện tử (Electronic Loan Application hay ELA) qua trang web an toàn của SBA tại disasterloanassistance.sba.gov/ela/s/ theo tuyên bố #17644 của SBA. Các doanh nghiệp, chủ nhà, người thuê nhà và các tổ chức phi lợi nhuận có thể đến Business Recovery Center (Trung tâm Phục hồi Doanh nghiệp) hoặc Disaster Recovery Center để được trợ giúp trong việc nộp đơn đăng ký hoặc yêu cầu xem xét lại quyết định về khoản vay của họ.

Quý vị có thể lấy thông tin về khoản vay thiên tai và các mẫu đơn xin từ Customer Service Center (Trung tâm Dịch vụ Khách hàng) của SBA theo số 800-659-2955 (đối với những người khiếm thính, khó nghe hoặc khuyết tật về ngôn ngữ, vui lòng quay số 7-1-1 để tiếp cận các dịch vụ chuyển tiếp viễn thông) hoặc gửi email tới địa chỉ disastercustomerservice@sba.gov.

Hạn cuối nộp đơn để gửi lại đơn xin bồi thường thiệt hại về tài sản vật chất là ngày 12 tháng 1 năm 2023. Hạn cuối để gửi lại các đơn xin bồi thường tổn thất về kinh tế là ngày 29 tháng 6 năm 2023.

Để biết thông tin mới nhất về sự phục hồi của Florida sau cơn bão Ian và Nicole, hãy truy cập floridadisaster.org/infofema.gov Theo dõi FEMA Region 4 (@femaregion4) / Twitter và tại facebook.com/fema.

###

Tags:
Cập nhật lần cuối