Bổ sung các Quận của Florida Đủ điều kiện nhận Hỗ trợ Cộng đồng của FEMA

Release Date Release Number
DR-4680 FL NR-003
Release Date:
Tháng 12 23, 2022

BRANDON, Fla. – Thêm năm mươi mốt quận của Florida bị ảnh hưởng bởi Bão Nicole hiện đủ điều kiện nhận các biện pháp bảo vệ khẩn cấp, bao gồm hỗ trợ trực tiếp của liên bang theo chương trình Hỗ trợ Cộng đồng. Các quận đó là Alachua, Baker, Bradford, Broward, Calhoun, Charlotte, Citrus, Clay, Collier, Columbia, DeSoto, Dixie, Franklin, Gadsden, Gilchrist, Glades, Gulf, Hamilton, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands, Hillsborough, Holmes, Jackson, Jefferson, Lafayette, Lake, Lee, Leon, Levy, Liberty, Madison, Manatee, Marion, Miami-Dade, Okeechobee, Orange, Osceola, Pasco, Pinellas, Polk, Putnam, Sarasota, Seminole, Sumter, Suwannee, Taylor, Union, Wakulla, và Washington; và Bộ lạc Miccosukee của người da đỏ Florida và Bộ lạc Seminole của Florida.

Các Quận Brevard, Duval, Flagler, Indian River, Martin, Nassau, Palm Beach, St. Johns, St. Lucie, và Volusia đã được phép nhận Hỗ trợ Cộng đồng trong tuyên bố thảm họa ban đầu được ban hành vào ngày 13 Tháng Mười Hai.

Chương trình Hỗ trợ Cộng đồng của FEMA cung cấp khoản hoàn trả cho các cơ quan chính quyền địa phương và tiểu bang đối với các chi phí ứng phó khẩn cấp, dọn dẹp mảnh vỡ và khôi phục các cơ sở hạ tầng và công trình công cộng bị thiệt hại do thiên tai. Các nhà thờ và các tổ chức phi lợi nhuận khác cũng có thể đủ điều kiện nhận Hỗ trợ Cộng đồng của FEMA.

Để biết thông tin mới nhất về sự phục hồi của Florida sau cơn bão Ian và Nicole, hãy truy cập floridadisaster.org/infofema.gov/4680. Theo dõi FEMA Region 4 (@femaregion4) / Twitter và tại facebook.com/fema.

###

Tags:
Cập nhật lần cuối