Còn Một Tháng Nữa Để Nộp Đơn Xin Trợ Giúp Thảm Họa Liên Bang

Release Date Release Number
009
Release Date:
Tháng 12 22, 2022

COLUMBIA, S.C. – Chủ sở hữu nhà và người thuê nhà ở các quận Charleston, Georgetown và Horry bị thiệt hại về tài sản sau Cơn bão Ian có thời hạn đến Thứ Hai, ngày 23 tháng Giêng để nộp đơn xin trợ giúp thảm họa liên bang.

Kể từ ngày 22 tháng 12, hơn 2,69 triệu đô la trợ giúp đã kết hợp giữa FEMA và Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ đã được phê duyệt cho các chủ nhà, người thuê nhà và doanh nghiệp ở South Carolina sau Cơn bão Ian, cơn bão đã gây ra thiệt hại đến bờ biển vào tháng Chín.

Trong tổng số đó, hơn 1,46 triệu đô la trợ giúp của FEMA đã được phê duyệt cho những nạn nhân sau thảm họa, bao gồm:

  • hơn 1,23 triệu đô la đã được phê duyệt để hỗ trợ sửa chữa nhà ở và cho thuê
  • $232,297 đã được chấp thuận cho các nhu cầu y tế và nha khoa, chăm sóc trẻ em, sửa chữa hoặc thay thế xe cộ và các nhu cầu khác liên quan đến thảm họa

Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ đã phê duyệt hơn 1,23 triệu đô la cho các khoản vay thảm họa với lãi suất thấp để giúp những nạn nhân xây dựng lại nhà cửa và cơ sở kinh doanh của họ. SBA là nguồn quỹ khắc phục thảm họa liên bang lớn nhất dành cho chủ nhà, người thuê nhà và chủ doanh nghiệp.

Những nạn nhân được khuyến khích nộp đơn yêu cầu bảo hiểm cho những thiệt hại đối với nhà cửa, tài sản cá nhân và xe cộ của họ trước khi nộp đơn xin hỗ trợ của FEMA. Những khoản tài trợ của FEMA thì không phải hoàn trả lại. Trợ giúp của FEMA không phải chịu thuế và sẽ không ảnh hưởng đến An sinh Xã hội, Trợ cấp y tế hoặc các phúc lợi liên bang khác.

Chương trình Trợ giúp Cá nhân của FEMA được thiết kế để giúp những nạn nhân sau thảm họa đáp ứng các nhu cầu cơ bản, quan trọng như tìm một nơi ở an toàn, hợp vệ sinh và đủ chức năng trong khi quý vị tìm kiếm một giải pháp nhà ở dài hạn. Những khoản trợ cấp này không được thiết kế để thay thế mọi thứ quý vị đã mất. Theo luật, FEMA không thể thanh toán các chi phí mà bảo hiểm của bạn đã chi trả hoặc số tiền quý vị nhận được từ các nguồn khác như gây quỹ cộng đồng hoặc các cơ quan tự nguyện.

Đăng ký trợ giúp thảm họa của FEMA là miễn phí nếu quý vị bị thiệt hại do Cơn bão Ian. Đây là cách đăng ký:

  • Vào trang DisasterAssistance.gov
  • Hãy dùng ứng dụng di động FEMA
  • Gọi cho Đường dây Trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362. Nếu quý vị sử dụng dịch vụ chuyển tiếp video (VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, hãy cung cấp cho FEMA số điện thoại của dịch vụ đó. Nhân viên điều hành đường dây trợ giúp nói nhiều ngôn ngữ và các đường dây mở cửa từ 7 giờ sáng đến 2 giờ khuya hằng ngày. Nhấn phím 2 cho tiếng Tây Ban Nha. Nhấn phím 3 để có thông dịch viên nói ngôn ngữ của quý vị.
  • Để xem video hướng dẫn cách đăng ký, hãy truy cập youtube.com/watch?v=WZGpWI2RCNw

Nộp đơn xin vay SBA là một bước cần thiết để được xem xét cho các hình thức trợ giúp sau thảm họa khác của FEMA. Để nộp đơn cho một khoản vay SBA:

  • Sử dụng trang mạng an toàn của SBA tại https://disasterloanassistance.sba.gov/ela/s/
  • Yêu cầu đơn đăng ký bằng giấy để nộp đơn qua đường bưu điện Hoa Kỳ bằng cách gọi cho đường dây dịch vụ khách hàng của SBA theo số 800-659-2955
  • Quý vị cũng có thể gửi email đến DisasterCustomerService@sba.gov hoặc gọi 800-659-2955 để được hỗ trợ đăng ký và biết thêm thông tin về chương trình hỗ trợ thảm họa của SBA. Những người bị điếc hoặc lãng tai có thể gọi số 800-877-8339.
  • Hạn chót SBA dành cho những chủ nhà và người thuê nhà bị Cơn bão Ian làm thiệt hại tài sản phải nộp đơn xin vay tiền là Thứ Sáu, ngày 20 tháng Giêng.
Tags:
Cập nhật lần cuối