Các Disaster Recovery Center (Trung tâm Phục hồi sau Thảm họa) mở tại quận Brevard; Ba trung tâm sẽ đóng cửa

Release Date Release Number
DR-4673-FL NR-068
Release Date:
Tháng 12 16, 2022

BRANDON, Fla. – Quận Brevard sẽ có một Disaster Recovery Center (Trung tâm Phục hồi sau Thảm họa) mới đặt tại Agricultural Center ở Cocoa, Florida.

Trung tâm tại địa chỉ 3695 Lake Drive, Cocoa FL, 32926 này sẽ mở cửa vào Chủ nhật, ngày 18 tháng 12, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều hàng ngày, ngoại trừ sẽ đóng cửa vào Chủ nhật, ngày 25 tháng 12 và Chủ nhật, ngày 1 tháng 1.

Ba trung tâm phục hồi sau thảm họa sẽ ngừng hoạt động vào Thứ Sáu, ngày 16 tháng 12 lúc 6:00 giờ chiều.

Các trung tâm này là:

  • Quận Okeechobee - Okeechobee County Library, 206 SW 16th Street, Okeechobee, FL 34974
  • Quận Pinellas - Lealman Exchange, 5175 45th St N, St. Petersburg, FL  33714
  • Quận Brevard - Cuyler Park Community Center, 2331 Harry T. Moore Ave., Mims, FL 32754

Sau khi các trung tâm này đóng cửa, những người sống sót bị ảnh hưởng bởi bão Ian vẫn có thể đăng ký để được hỗ trợ, nhận thông tin cập nhật về đơn xin, tìm hiểu về quy trình kháng cáo hoặc kiểm tra tình trạng đơn xin của họ theo các cách sau:

Để xem video hướng dẫn về cách nộp đơn xin, hãy truy cập Three Ways to Register for FEMA Disaster Assistance - YouTube.

Các Disaster Recovery Center cung cấp cho những người sống sót sau thảm họa thông tin từ các cơ quan tiểu bang Florida, FEMA và U.S. Small Business Administration (Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ). Những người sống sót có thể nhận được trợ giúp bằng cách nộp đơn xin hỗ trợ liên bang và các khoản vay do thảm họa, cập nhật đơn và tìm hiểu về các nguồn hỗ trợ khác có sẵn.

Để biết thông tin mới nhất về sự phục hồi của Florida sau cơn bão Ian, hãy truy cập floridadisaster.org/infofema.gov/disaster/4673. Theo dõi FEMA Region 4 (@femaregion4) / Twitter và tại facebook.com/fema.

###

 

Tags:
Cập nhật lần cuối