Triển khai Trợ cấp FEMA cho các nạn nhân sau cơn bão Nicole, bước đầu hồi phục

Release Date Release Number
DR-4680-FL NR-001
Release Date:
Tháng 12 15, 2022

BRANDON, Fla. – Hiện nay các chủ sở hữu và người thuê nhà ở quận Brevard, Flagler, Lake, Putnam, St. Johns hoặc Volusia bị ảnh hưởng do Bão Nicole sẽ đủ điều kiện nộp đơn xin trợ cấp thảm họa của FEMA được Tổng thống Joseph R. Biden phê duyệt theo kiến nghị của Bang Florida về thảm họa thiên tai lớn.

FEMA thông báo triển khai thêm trợ cấp bổ sung cho nỗ lực phục hồi của tiểu bang, cộng đồng và địa phương tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi Bão Nicole trong thời gian từ ngày 7 đến ngày 30 tháng 11 năm 2022. Hỗ trợ cho chi phí thuộc Hạng mục G, đặc biệt đối với các bãi biển đã được thiết kế và xây dựng bị hư hại và chi phí để khôi phục chúng, sẵn sàng cho các quận Brevard, Duval, Flagler, Indian River, Martin, Nassau, Palm Beach, St. Johns, St. Lucie và Volusia. Trợ cấp Công khai cũng dành cho công việc khẩn cấp, sửa chữa hoặc thay thế các cơ sở bị thiệt hại do thiên tai ở các quận trên. Tài trợ liên bang cũng đã sẵn sàng trên cơ sở chia sẻ chi phí cho các biện pháp giảm thiểu rủi ro toàn quốc.

Tìm hiểu cách đăng ký nhận trợ cấp của FEMA cho các nạn nhân sau cơn bão Nicole:

FEMA sẽ tiếp tục làm việc với bang Florida để giúp đỡ cư dân Florida bị ảnh hưởng bởi cơn bão Nicole và đảm bảo rằng họ có các nguồn lực cần thiết để bắt đầu quá trình hồi phục.

Người dân có thể đăng ký trực tuyến tại disasterassistance.gov, sử dụng ứng dụng di động của FEMA hoặc gọi 800-621-3362. Đường dây nóng thường trực sẵn sàng hỗ trợ từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm, giờ miền Đông (ET) với hầu hết các ngôn ngữ. Nếu quý vị sử dụng dịch vụ chuyển tiếp, chẳng hạn như chuyển tiếp video (VRS), điện thoại có phụ đề hoặc dịch vụ khác, quý vị có thể cung cấp cho FEMA số điện thoại của dịch vụ đó để nhận trợ cấp. Để hỗ trợ tốt hơn nhu cầu tiếp cận của nạn nhân, FEMA đã làm một video hướng dẫn đăng ký và video này có thể xem tại đây: Ba cách để đăng ký trợ cấp sau thảm họa của FEMA - YouTube.

Một số gia đình bị ảnh hưởng bởi cả hai cơn bão Ian và Nicole có thể nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa hai lần nếu họ bị thiệt hại từ cả hai cơn bão. Thiệt hại do nhiều thảm họa gây ra được xử lý riêng dựa trên cơn bão gây ra, ngay cả khi cùng một tài sản bị hư hại.

Khi đăng ký, quý vị cần cung cấp những thông tin sau:

  • Số điện thoại liên lạc hiện tại của quý vị.
  • Địa chỉ hiện tại của quý vị và địa chỉ tại thời điểm xảy ra thảm họa..
  • Mã số An Sinh Xã Hội của quý vị.
  • Mô tả chung về thiệt hại và mất mát do thiên tai gây ra.
  • Thông tin ngân hàng, nếu quý vị đủ điều kiện nhận hỗ trợ thảm họa và quý vị muốn nhận tiền gửi trực tiếp vào trương mục ngân hàng của mình.
  • Nếu được bảo hiểm, loại bảo hiểm quý vị có, và nếu có, số hợp đồng hoặc đại lý và/hoặc tên công ty.

Phải làm gì nếu quý vị có bảo hiểm:

Nếu quý vị có chủ nhà, người thuê nhà hoặc bảo hiểm lũ lụt, quý vị nên nộp đơn yêu cầu càng sớm càng tốt. Mặc dù FEMA không thể nhân đôi quyền lợi đối với những tổn thất được bảo hiểm chi trả, nhưng nếu hợp đồng bảo hiểm của quý vị không chi trả tất cả các chi phí thảm họa, thì quý vị có thể có đủ điều kiện nhận trợ cấp của liên bang.

Ghi chép lại các hư hỏng và bắt đầu dọn dẹp và sửa chữa để ngăn ngừa hư hỏng thêm. Hãy nhớ giữ biên lai cho tất cả các giao dịch mua liên quan đến việc dọn dẹp và sửa chữa.

Trợ cấp sau thảm họa có thể bao gồm hỗ trợ tài chính về chỗ ở tạm thời và sửa chữa nhà cửa, cũng như các chi phí khác liên quan đến thảm họa.

Để biết thông tin mới nhất về quá trình phục hồi của Florida sau cơn bão Nicole, truy cập floridadisaster.org/infofema.gov. Theo dõi FEMA Region 4 (@femaregion4) / Twitterfacebook.com/fema.

###

Sứ mệnh của FEMA là giúp đỡ mọi người trước, trong và sau thảm họa.

Tất cả trợ cấp thảm họa của FEMA sẽ được cung cấp mà không có sự phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, giới tính (bao gồm quấy rối tình dục), khuynh hướng tính dục, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, khuyết tật, trình độ tiếng Anh hạn chế, tình trạng kinh tế. Nếu quý vị tin rằng các quyền dân sự của mình đang bị vi phạm, quý vị có thể gọi cho đường dây Tài nguyên Dân quyền theo số 833-285-7448.

Related Links:
Tags:
Cập nhật lần cuối