FEMA gia hạn thời hạn nộp đơn xin Hỗ trợ Thảm họa Liên bang do bão Ian

Release Date Release Number
DR-4673-FL NR-060
Release Date:
Tháng 11 21, 2022

BRANDON, Fla. – Theo yêu cầu của Tiểu bang Florida, những người sống sót sau cơn bão Ian mà bị thiệt hại về tài sản có thêm thời gian để nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa liên bang.

FEMA đã gia hạn thời hạn nộp đơn đến ngày 12 tháng 1 năm 2023 cho những người sống sót ở các quận Brevard, Charlotte, Collier, DeSoto, Flagler, Glades, Hardee, Hendry, Highlands, Hillsborough, Lake, Lee, Manatee, Monroe, Okeechobee, Orange, Osceola, Palm Beach, Pasco, Pinellas, Polk, Putnam, Sarasota, Seminole, St. Johns và Volusia.

Có nhiều Disaster Recovery Center đang hoạt động trên khắp khu vực bị ảnh hưởng. Để tìm một trung tâm ở gần bạn, hãy truy cập trực tuyến: Công cụ Định vị DRC hay floridadisaster.org, hoặc gửi tin nhắn DRC cùng với mã zip của bạn đến số 43362.

Không cần thiết phải đến một Disaster Recovery Center để nộp đơn. Người sống sót có thể truy cập trực tuyến tại disasterassistance.gov, sử dụng ứng dụng di động của FEMA hoặc gọi số 800-621-3362. Đường dây này hoạt động hàng ngày từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm, giờ miền Đông. Trợ giúp là có sẵn ở hầu hết các ngôn ngữ. Nếu bạn sử dụng dịch vụ chuyển tiếp, chẳng hạn như dịch vụ chuyển tiếp video (VRS), điện thoại có phụ đề hoặc dịch vụ khác, thì vui lòng cung cấp cho FEMA số của dịch vụ đó. Để xem video hướng dẫn về cách nộp đơn xin, hãy truy cập Three Ways to Register for FEMA Disaster Assistance - YouTube.

Nếu bạn có bảo hiểm thì bạn nên nộp đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với nhà cửa, tài sản cá nhân và xe cộ của mình trước khi nộp đơn xin hỗ trợ của FEMA. FEMA không thể cung cấp trùng lặp các nguồn hỗ trợ khác mà bạn có thể đã nhận được.

Để biết thông tin mới nhất về sự phục hồi của Florida sau cơn bão Ian, hãy truy cập floridadisaster.org/infofema.gov/disaster/4673. Theo dõi FEMA Region 4 (@femaregion4) / Twitter và tại facebook.com/fema.

###

Sứ mệnh của FEMA là giúp đỡ mọi người trước, trong và sau thảm họa.

Tất cả hỗ trợ thiên tai của FEMA đều sẽ được cung cấp mà không phân biệt đối xử vì lý do chủng tộc, màu da, giới tính (bao gồm cả quấy rối tình dục), khuynh hướng tình dục, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, khuyết tật, trình độ tiếng Anh hạn chế, tình trạng kinh tế. Nếu bạn cho rằng các quyền dân sự của mình đang bị vi phạm thì bạn có thể gọi cho đường dây Nguồn hỗ trợ Dân quyền theo số 833-285-7448.

Tags:
Cập nhật lần cuối