Thêm các quận ở Florida đủ điều kiện nhận Hỗ trợ Cộng đồng của FEMA

Release Date Release Number
008
Release Date:
Tháng 10 6, 2022

TALLAHASSEE — Bảy quận ở Florida hiện đủ điều kiện nhận Hỗ trợ Cộng đồng của FEMA để sửa chữa hoặc thay thế các cơ sở công cộng bị hư hại do bão Ian. Các quận đó là DeSoto, Flagler, Hillsborough, Putnam, Seminole, St. Johns và Volusia.

Thêm hai quận là Indian River và Monroe đủ điều kiện để được hỗ trợ dọn dẹp các mảnh vỡ và sửa chữa hoặc thay thế các cơ sở công cộng bị thiệt hại do thảm họa.

Tất cả 67 quận và Bộ lạc Miccosukee của Người da đỏ ở Florida đều đủ điều kiện nhận các biện pháp bảo vệ khẩn cấp. FEMA đã phê duyệt 100 phần trăm tài trợ liên bang cho việc dọn dẹp các mảnh vỡ và các biện pháp bảo vệ khẩn cấp, bao gồm cả hỗ trợ trực tiếp của liên bang trong thời gian 60 ngày.

Chương trình Hỗ trợ Cộng đồng của FEMA cung cấp khoản bồi hoàn cho các cơ quan chính quyền địa phương và tiểu bang đối với các chi phí ứng phó khẩn cấp, dọn dẹp mảnh vỡ cũng như khôi phục các cơ sở công cộng và cơ sở hạ tầng bị thiệt hại do thảm họa. Các nơi thờ phụng và tổ chức phi lợi nhuận khác cũng có thể đủ điều kiện nhận Hỗ trợ Cộng đồng của FEMA.

Tags:
Cập nhật lần cuối