Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa ở Hazelwood Sẽ Đóng Cửa Vào Tuần Tới và Mở Cửa Lại là Trung Tâm Tiếp Ngoại Vay Tiền Thảm Họa.

Release Date Release Number
18
Release Date:
Tháng 10 6, 2022

Một Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa trong Quận St. Louis sẽ đóng cửa vào ngày thứ Tư, 12 tháng Mười lúc 6 chiều. Trung tâm này sẽ mở cửa trở lại với tư cách là Trung Tâm Tiếp Ngoại Vay Tiền (Disaster Loan Outreach Center, hay DLOC) của Cơ Quan Tiểu Thương (Small Business Administration, hay SBA) Hoa Kỳ vào ngày thứ Năm, 13 tháng Mười lúc 9:00 sáng.

Hazelwood Civic Center

8969 Dunn Road

Hazelwood, MO 63042

DLOC sẽ có đại diện dịch vụ khách hàng sẵn sàng gặp gỡ các doanh nghiệp và cư dân từ Thành phố St. Louis, Quận St. Louis và Quận St. Charles, những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và bão nghiêm trọng xảy ra từ ngày 25 tháng Bảy đến ngày 28 tháng Bảy, 2022. Đại diện SBA sẽ trả lời các câu hỏi, giải thích chương trình cho vay thảm họa của họ và đóng hồ sơ cho vay thảm họa được chấp thuận cho khách hàng vào những ngày và giờ được chỉ định. Không cần phải lấy hẹn.

Các Trung Tâm Tiếp Ngoại Phục Hồi Thảm Họa khác được đặt tại:

O’Fallon Municipal Center

Cổng phía Đông Nam

100 N Main St.

O’Fallon, MO 63366

Salvation Army Temple Center

(Ở góc đường Arsenal và California)

2740 Arsenal St

St. Louis, MO 63118      

Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu, 9:00 sáng - 6:00 chiều

Ba Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa khác vẫn mở cửa để giúp người sống sót trực tiếp bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và bão tố nghiêm trọng vào các ngày 25-28 tháng Bảy. 

THÀNH PHỐ ST. LOUIS

Ranken Technical College

Mary Ann Lee Technology Center

1313 N. Newstead Ave.

St. Louis, MO 63113

(Ở góc đường Newstead và Page)

QUẬN ST. LOUIS

Urban League Empowerment Center

9420 W. Florissant Ave.

Ferguson, MO 63136


University City Recreation Division

Centennial Commons

7210 Olive Blvd.

University City, MO 63130

Giời làm việc của các trung tâm phục hồi là:

Thứ Hai - Thứ Sáu, 8:00 sáng - 6:00 chiều

Thứ Bảy, 8:00 sáng - 5:00 chiều

Đóng cửa Chủ Nhật

Tại các trung tâm phục hồi, các chuyên gia phục hồi từ FEMA và Cơ Quan Tiểu Thương Hoa Kỳ sẽ cung cấp thông tin về các dịch vụ hiện có, giải thích các chương trình hỗ trợ rồi giúp người sống sót điền hoặc kiểm tra tình trạng đơn xin của họ.
 

  • Hạn chót nộp đơn với FEMA là ngày 7 tháng Mười Một.
  • Nộp đơn trực tuyến với FEMA tại DisasterAssistance.gov hoặc gọi 800-621-FEMA (3362).
  • Nếu quý vị cần được giúp đỡ ghi danh, FEMA có thể hỗ trợ tại Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa.
  • Không cần lấy hẹn trước khi đến Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa. Chúng tôi luôn chào mừng quý vị đến trung tâm.
  • Người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lũ lụt ở Thành Phố St. Louis, Quận St. Louis và Quận St. Charles có thể đến bất cứ trung tâm phục hồi nào để được giúp đỡ trực tiếp.       

Theo dõi chúng tôi trên Twitter @MOSEMA@FEMARegion7 để biết thông tin cập nhật.

Xem thông tin mới nhất tại Recovery.MO.govFEMA.gov/disaster/4665.

Chúng tôi có trợ cấp phục hồi thảm họa bất kể chủng tộc, màu da, tôn giáo, quốc tịch, phái tính, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, mức thành thạo Anh ngữ hoặc tình trạng tài chánh.

Tags:
Cập nhật lần cuối