Làm thế nào để xin trợ cấp của FEMA sau cơn bão Ian

Release Date Release Number
001
Release Date:
Tháng 9 29, 2022

ATLANTA - Các chủ nhà và người thuê nhà ở Florida ở các hạt Charlotte, Collier, DeSoto, Hardee, Hillsborough, Lee, Manatee, Pinellas và Sarasota bị ảnh hưởng bởi cơn bão Ian có thể nộp đơn xin trợ giúp thiên tai từ FEMA.

Những nạn nhân có thể đăng ký hỗ trợ thảm họa tại trang mạng disasterassistance.gov, bằng cách gọi số điện thoại 800-621-3362 từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối (Giờ Miền Đông) hoặc bằng cách sử dụng ứng dụng di động FEMA. Nếu quý vị sử dụng dịch vụ chuyển tiếp, chẳng hạn như dịch vụ chuyển tiếp video (VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, hãy cung cấp cho FEMA số của dịch vụ đó.

Khi quý vị đăng ký để được trợ giúp, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng các thông tin sau đây: 

  • Số điện thoại hiện tại mà quý vị có thể liên lạc
  • Địa chỉ của quý vị tại thời điểm xảy ra thảm họa và địa chỉ nơi quý vị đang sinh sống hiện tại
  • Số An sinh Xã hội của quý vị
  • Một danh sách tổng hợp về sự thiệt hại và mất mát
  • Thông tin ngân hàng nếu quý vị chọn hình thức gửi tiền trực tiếp
  • Nếu có bảo hiểm, số hợp đồng bảo hiểm hoặc tên đại lý và / hoặc tên công ty

Những nạn nhân có thể hội đủ điều kiện nhận trợ giúp cho những sự thiệt hại và tổn thất khi không có bảo hiểm và không được bảo hiểm đài thọ do cơn bão Ian gây ra. Nếu quý vị là chủ nhà, người cho thuê nhà hoặc có bảo hiểm lũ lụt, quý vị nên yêu cầu bồi thường càng sớm càng tốt. FEMA không thể chi trả những quyền lợi cho những tổn thất mà bảo hiểm đã chi trả. Nếu hợp đồng của quý vị không bao gồm tất cả các chi phí thảm họa, quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận trợ giúp từ liên bang.

Chụp hình để ghi lại thiệt hại và bắt đầu dọn dẹp và sửa chữa để tránh hư hỏng thêm. Hãy nhớ giữ biên lai từ tất cả các giao dịch mua sắm liên quan đến việc dọn dẹp và sửa chữa.

Trợ giúp thiên tai có thể bao gồm trợ giúp tài chính cho chỗ ở tạm thời và sửa chữa nhà, cũng như các chi phí khác liên quan đến thiên tai.

Để có video có thể truy cập về cách đăng ký hỗ trợ, hãy truy cập youtube.com/watch?v=WZGpWI2RCNw.

Để biết thông tin về sự phục hồi của Florida sau cơn bão Ian, hãy truy cậpfema.gov/disaster/hurricane-ian . Theo dõi  FEMA trên Twitter tại  FEMA Khu vực 4 (@ femaregion4) / Twitter  và tại  facebook.com/fema  .

###

Sứ mệnh của FEMA là giúp đỡ mọi người trước, trong và sau thảm họa.

Tags:
Cập nhật lần cuối