Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa Mở Cửa tại Houma

Release Date Release Number
NR 049
Release Date:
Tháng 1 25, 2022

BATON ROUGE, La. – Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa của FEMA hiện mở cửa tại Houma để giúp người sống sót bị ảnh hưởng bởi Bão Ida. Người sống sót có thể được giúp nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa, đăng tải tài liệu và được trả lời các thắc mắc về hỗ trợ thảm họa liên bang tại các trung tâm.

Các chuyên gia của FEMA  có mặt từ 9:00 sáng đến 6:00 chiều, thứ Hai đến thứ Sáu và từ 9:00 sáng đến 2:00 trưa, thứ Bảy tại địa điểm sau đây:

East Park Recreation Center – Bãi Đậu Xe

107 Robert Street

Houma, LA 70363

Tất cả các trung tâm sẽ tuân theo các biện pháp phòng ngừa COVID-19. Các nhân viên, người thiện nguyện và người sống sót đều phải mang khẩu trang. 

Cư dân trong tất cả giáo xứ bị ảnh hưởng bởi bão Ida có thể tiếp tục đến các trung tâm khác đang mở cửa trong Louisiana. Xin kiểm tra ứng dụng của FEMA, vào mạng lưới www.FEMA.gov/DRC, hoặc gọi Đường Dây Trợ Giúp của FEMA theo số 800-621-3362 để tìm một trung tâm.

Tags:
Cập nhật lần cuối