Các Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa tại Cut Off và Montegut Đóng Cửa Vĩnh Viễn vào ngày 25 và 26 tháng Giêng

Release Date Release Number
NR-048
Release Date:
Tháng 1 20, 2022

BATON ROUGE, La. – Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa (Disaster Recovery Center, hay DRC) tại Cut Off và Montegut sẽ đóng cửa vĩnh viễn trong tuần tới. DRC tại Cut Off sẽ đóng cửa vào thứ Ba, ngày 25 tháng Giêng. Montegut DRC sẽ đóng cửa vào ngày sau đó, thứ Tư, 26 tháng Giêng.

Cư dân trong tất cả giáo xứ bị ảnh hưởng bởi bão Ida có thể tiếp tục đến các DRC khác trong Louisiana. Kiểm tra ứng dụng của FEMA hoặc vào mạng lưới www.FEMA.gov/DRC để tìm một trung tâm. Tất cả các trung tâm sẽ tuân theo các biện pháp phòng ngừa COVID-19. Các nhân viên, người thiện nguyện và người sống sót đều phải mang khẩu trang.  

Người sống sót có thể gặp trực tiếp chuyên gia của FEMA tại các trung tâm sau đây cho đến khi đóng cửa vĩnh viễn:

Đóng cửa vào ngày 25 tháng Giêng

Tarpon Heights Shopping Center

Galliano Government Complex (Bãi đậu xe)

16245 East Main St.

Cut Off, LA 70345

Đóng cửa lúc 6:00 chiều.

Đóng cửa vào ngày 26 tháng Giêng

Montegut Recreation Center 

(góc Tây Nam của đường Cross & Dolphin)

106 Dolphin St.

Montegut, LA  70377

Đóng cửa lúc 6:00 chiều.

Tags:
Cập nhật lần cuối