Quý vị đang Chờ Trả Lời cho Đơn Xin FEMA? Theo dõi với FEMA

Release Date Release Number
NR-041
Release Date:
Tháng 12 21, 2021

BATON ROUGE, La.Nếu vẫn chưa được tiền trả hay nhận thư cứu xét từ FEMA, quý vị có thể làm điều gì đó đẩy nhanh tiến trình: gọi cho chúng tôi, vào mạng lưới của chúng tôi hay sử dụng ứng dụng FEMA - đừng chờ đợi. FEMA có thể giúp quý vị!

Trước tiên, xin đọc kỹ thư cứu xét từ FEMA. Thư này cho biết quyết định ban đầu của FEMA để quý vị có thể thực hiện những hành động cần thiết nào để thay đổi quyết định đó.

Trở ngại có thể là chủ nhà của quý vị hoặc tài liệu bảo hiểm của người thuê. Sau Bão Ida, tiến trình cứu xét dàn xếp bảo hiểm kéo dài hơn thông thường. FEMA không thể hoàn tất đơn xin của quý vị cho đến khi có một bản dàn xếp bảo hiểm trong hồ sơ của quý vị. Sau khi quý vị nhận thông tin từ đại diện của mình, hãy gửi một bản cho FEMA.

Một vấn đề khác có thể là những tài liệu quý vị khó tìm. Nếu quý vị khó chứng minh nơi mình sinh sống khi cơn bão ập đến hay chứng minh quý vị sở hữu tài sản bị hư hại thì hãy cho FEMA biết. Chúng tôi có chuyên gia có thể cố vấn nơi lấy giấy tờ quý vị cần. Có nhiều cách chứng minh được chấp nhận mà quý vị có thể chưa từng nghĩ đến.

Nếu quý vị đang xin trợ giúp phi gia cư thì FEMA cung cấp hỗ trợ này theo Chương Trình Hỗ Trợ Nhu Cầu Khác (Other Needs Assistance, hay ONA) cho những việc như trợ giúp tang lễ, y tế và nha khoa, trông trẻ, hỗ trợ di chuyển và trữ đồ, quý vị chỉ cần cung cấp biên lai cho những mục này.

Với thiệt hại tài sản cá nhân, phương tiện chuyên chở (xe hơi, xe gắn máy của quý vị, v.v…) hoặc tiền góp cho bảo hiểm lũ lụt theo nhóm, thì cần làm thêm một bước với Cơ Quan Tiểu Thương (Small Business Administration, hay SBA) Hoa Kỳ. Nếu FEMA không giới thiệu quý vị đến chương trình SBA để xin tiền vay thảm họa lãi suất thấp hoặc quý vị điền giấy tờ xin tiền vay nhưng bị từ chối, thì quý vị có thể đủ điều kiện được hỗ trợ thêm cho Nhu Cầu Khác này và quý vị sẽ phải cung cấp biên lai. Nếu quý vị đủ điều kiện được tiền vay SBA, nhưng không muốn vay thì có thể không được ONA.

Nếu quý vị muốn biết thêm về nhiều lựa chọn cho mình hoặc có thắc mắc về đơn xin thì nhân viên của FEMA luôn sẵn sàng hỗ trợ - quý vị có thể gọi Đường Dây Trợ Giúp của FEMA (800-621-3362) hoặc đến một trong những trung tâm phục hồi sau thảm họa mở ở Louisiana để gặp trực tiếp đại diện của FEMA. Vào mạng lưới www.fema.gov/DRC để tìm trung tâm gần quý vị nhất.

Quý vị có thể liên lạc với FEMA bằng nhiều cách:

  • Vào mạng lưới trực tuyến tại DisasterAssistance.gov;
  • Gọi Đường Dây Trợ Giúp của FEMA theo số 800-621-3362. Có sẵn tổng đài đa ngôn ngữ; hoặc
  • Tải xuống ứng dụng FEMA
Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 12 22, 2021