FEMA Làm Việc trong suốt Mùa Lễ cho Người Sống Sót Bão Ida

Release Date Release Number
NR-040
Release Date:
Tháng 12 21, 2021

BATON ROUGE, La. – Mừng những ngày lễ tại nhà có ý nghĩa nhiều hơn cho những người bị ảnh hưởng bởi bão Ida. FEMA sẽ làm việc trong suốt mùa lễ để tiếp tục nỗ lực phục hồi, bao gồm giúp người sống sót đủ tiêu chuẩn được trở lại ngôi nhà của họ.

“Chúng tôi làm việc trong tình trạng thật khẩn cấp,” John Long, Nhân Viên Điều Phối Liên Bang của FEMA tuyên bố. “Chúng tôi biết là có được một mái ấm cho mình, mặc dù chỉ làm tạm thời, là tất cả sự khác biệt sau thảm họa, nhất là trong những ngày lễ.”

Mỗi chương trình gia cư đều riêng biệt, và mỗi đơn xin được lượng định riêng cho tiêu chuẩn. FEMA cứu xét người nộp đơn xem có đủ tiêu chuẩn và người sống sót có được hỗ trợ gia cư tương xứng và tốt nhất hiện có để đáp ứng cho nhu cầu của gia đình họ.

FEMA đang có nhiều tiến triển. Nhóm hỗ trợ trực tiếp, ngắn hạn, cho gia cư vẫn tiếp tục xây cất các đơn vị gia cư tiền chế và rờ móc du lịch. Tính đến ngày 21 tháng Chạp, có 276 đơn vị đã được cấp “phép dọn vào”, có nghĩa là nhiều gia đình đã được trao chìa khóa để vào ở tạm thời. Người sống sót sẽ tiếp tục được cấp phép dọn vào trong suốt mùa lễ.

Đã có hơn 550,000 cư dân Louisiana được chấp thuận hỗ trợ liên bang. Cho đến hôm này, có hơn $1 tỷ tiền trợ cấp của FEMA đã đến tay người sống sót. Ngoài ra, Chương Trình Bảo Hiểm Lũ Lụt Quốc Gia của FEMA (FEMA’s National Flood Insurance Program, hay NFIP) đã trả $585 triệu cho 14,359 đơn xin bồi hoàn đã nộp. Cá nhân cũng được chấp thuận hơn $1.2 tỷ tiền vay hỗ trợ qua Cơ Quan Tiểu Thương. 

FEMA cũng đang cố gắng giúp người sống sót qua tiến trình này. Qua cách sử dụng trung tâm gọi tự động, nhóm Hỗ Trợ Cá Nhân (Individual Assistance, hay IA) của FEMA đã liên lạc với người sống sót còn thiếu tài liệu, nên đã nâng cao tiền cấp hỗ trợ cho người đủ tiêu chuẩn lên thêm $6 triệu.

Ngoài ra, người sống sót có thể gặp trực tiếp các chuyên gia giảm thiểu thiệt hại để được cố vấn về việc xây cất lại và sựa chữa, tại các tiệm vật liệu lớn từ ngày 27 – 30 tháng Chạp và ngày 3 tháng Giêng. Các chuyên gia này cũng sẽ có mặt tại các trung tâm phục hồi thảm họa (Disaster Recovery Center, hay DRC) của FEMA khi các trung tâm này còn mở cửa.

Các chuyên gia cũng có thể giúp nếu quý vị gọi Đường Dây Giảm Thiểu Thiệt Hại 833-FEMA-4-US hoặc 833-336-2487, gởi điện thư (email) đến FEMA-LAMit@fema.dhs.gov  hoặc vào mạng lưới https://fema.connectsolutions.com/lamit cho tiếng Anh, https://fema.connectsolutions.com/la-es-mit cho tiếng tây Ban Nha hoặc https://fema.connectsolutions.com/la-vie-mit cho tiếng Việt.

Để biết thêm về tình trạng đơn xin của mình, cư dân của tất cả các giáo xứ bị ảnh hưởng bởi bão Ida có thể nói chuyện với chuyên gia của FEMA tại các DRC từ thứ Hai – thứ Sáu. Kiểm tra ứng dụng của FEMA hoặc vào mạng lưới www.FEMA.gov/DRC để tìm một trung tâm. Tất cả các trung tâm sẽ tuân theo các biện pháp phòng ngừa COVID-19. Các nhân viên, người thiện nguyện và người sống sót đều phải mang khẩu trang. 

Người nộp đơn cũng có thể gọi Đường Dây Trợ Giúp của FEMA từ 5:00 sáng – 10:00 tối, bảy ngày một tuần theo số 800-621-3362. Giờ làm việc trong những ngày lễ của Đường Dây Trợ Giúp sẽ là từ 7:00 sáng đến 5:00 chiều, ngày 24 – 25 tháng Chạp và ngày 31 tháng Chạp –1 tháng Giêng.

Tất cả các DRC sẽ đóng cửa từ các ngày 24 tháng Chạp – 26 tháng Chạp, và tuần sau đó từ các ngày 31 tháng Chạp – 2 tháng Giêng. Tuy nhiên, người sống sót có thể kiểm tra tình trạng đơn xin của mình 24/7 trực tuyến tại disasterassistance.gov

 

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 12 23, 2021