Các Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa Đóng Cửa cho Những Ngày Lễ

Release Date Release Number
MA-054
Release Date:
Tháng 12 20, 2021

BATON ROUGE, La. – Tất cả các Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa tại Louisiana sẽ đóng cửa từ ngày 24 – 26 tháng Chạp, và sẽ đóng cửa trong tuần sau đó, từ  ngày 31 tháng Chạp - 2 tháng Giêng cho những ngày lễ.

Trung tâm Alario tại Westwego có thời biểu khác. Trung tâm này sẽ đóng cửa vào ngày 23 – 26 tháng Chạp và sẽ mở cửa vào ngày 27 tháng Chạp trước khi đóng cửa vĩnh viễn lúc 4:00 chiều ngày 29 tháng Chạp.

Ngày giờ và nhiều chi tiết khác - Kiểm tra ứng dụng của FEMA (theo tựa đề Nguồn Tài Nguyên cho Thảm Họa (Disaster Resources), chọn Hỏi Trực Tiếp FEMA (Talk to FEMA in Person), hoặc vào định vị FEMA DRC (FEMA DRC Locator) để biết tất cả tin tức cập nhật trong tương lai. Tất cả các trung tâm sẽ tuân theo các biện pháp phòng ngừa COVID-19. Các chuyên gia của FEMA cùng những người sống sót đều phải mang khẩu trang. 

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 12 21, 2021