Hạn Đăng ký FEMA, SBA đã Cận kề

Release Date Release Number
006
Release Date:
Tháng 12 8, 2021

PEARL, Miss. – Chủ nhà, người thuê nhà, chủ doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận của Mississippi ở các quận Amite, Hancock, Harrison, Jackson, Pearl River, Pike, Walthall và Wilkinson, những người bị thiệt hại về tài sản hoặc những tổn thất không được bảo hiểm khác do Cơn Bão Ida gây ra chỉ còn chưa đến hai tuần để nộp đơn đăng ký hỗ trợ thảm họa của liên bang.

Hạn chót là ngày 22, Tháng Mười Hai.

Nếu quý vị sống ở một trong tám quận có trong Tuyên bố về Thảm họa ớn đối với việc Hỗ trợ Cá nhân, quý vị có thể nộp đơn xin trợ giúp, cập nhật thông tin liên hệ của mình, đặt câu hỏi về thư từ FEMA, nhận thông tin về các đợt kiểm tra nhà của FEMA hoặc tìm hiểu cách kháng nghị một quyết định của FEMA bằng cách:

  • Truy cập DisasterAssistance.gov, gọi 800-621-3362 hoặc sử dụng ứng dụng di động FEMA. Nếu quý vị sử dụng một dịch vụ tiếp âm, chẳng hạn như dịch vụ tiếp âm video (VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, hãy cung cấp cho FEMA số điện thoại cho dịch vụ đó. Các nhân viên nhân viên tổng đài nói được nhiều ngôn ngữ làm việc bảy ngày một tuần từ 6 a.m. đến 10 p.m. CST.

Quý vị cần có sẵn các thông tin sau để đăng ký:

  • Địa chỉ của ngôi nhà chính nơi xảy ra thiệt hại;
  • Địa chỉ gửi thư, số điện thoại và số An sinh Xã hội hiện tại của quý vị;
  • Thông tin bảo hiểm của quý vị;
  • Tổng thu nhập hàng năm của hộ gia đình;
  • Số định tuyến (routing) và số tài khoản cho tài khoản ghi chi phiếu (check) hoặc tài khoản tiết kiệm (saving) để gửi tiền trực tiếp; và
  • Mô tả về thiệt hại hoặc mất mát do thảm họa gây ra.

Người nộp đơn cần đề cập đến bất kỳ nhu cầu tiếp cận hoặc chức năng nào mà họ có thể có khi nộp đơn. FEMA có thể cung cấp thông dịch viên đa ngôn ngữ và Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ, phụ đề theo thời gian thực và thông tin ở các định dạng thay thế như chữ nổi Braille, bản in khổ lớn, âm thanh và phiên bản điện tử. Cơ quan cũng cung cấp các dịch vụ miễn phí để giúp các nạn nhân giao tiếp với nhân viên và hiểu các chương trình của FEMA.

Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ cung cấp các khoản vay hỗ trợ thảm họa lãi suất thấp cho chủ nhà, người thuê nhà, doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân, bao gồm nhà thờ phượng, để sửa chữa/thay thế bất động sản, máy móc và thiết bị bị hư hỏng hoặc bị phá hủy, hàng tồn kho và các tài sản khác.

Đăng ký khoản vay SBA trực tuyến tại https://disasterloan.sba.gov/ela hoặc gọi o SBA theo số (800) 659-2955. Những người điếc và khiếm thính có thể gọi số (800) 877-8339. Hạn chót là ngày 22 Tháng Mười Hai, 2020.

Để biết thông tin mới nhất về nỗ lực khắc phục hậu quả sau Cơn Bão Ida, vui lòng truy cập www.fema.gov/disaster/4626. Theo dõi chúng tôi trên twitter tại twitter.com/femaregion4 www.facebook.com/fema.

Tags:
Cập nhật lần cuối