Hạn Chót Nộp Đơn Xin Hỗ Trợ với FEMA là Hôm Nay, nhưng FEMA Vẫn Còn Tại Louisiana

Release Date Release Number
NR-029
Release Date:
Tháng 11 29, 2021

BATON ROUGE, La. – Hạn chót nộp đơn xin hỗ trợ Bão Ida là hôm nay, ngày 29 tháng Mười Một, nhưng FEMA vẫn sẽ ở lại Louisiana để hỗ trợ người sống sót. Nếu đã nộp đơn xin hỗ trợ thì quý vị có thể tiếp tục đăng tải tài liệu và cập nhật thông tin vào hồ sơ của mình.

FEMA yêu cầu người sống sót nên đón nghe thông tin, gọi chúng tôi, và cập nhật thông tin liên lạc của mình. Cập nhật bất cứ thay đổi nào trong thông tin liên lạc, càng sớm càng tốt để tránh không bị đình trệ đơn xin của mình.

Nếu quý vị đã nộp đơn với FEMA trước ngày 29 tháng Mười Một rồi sau đó biết bảo hiểm của mình không bao trả cho tất cả mất mát, thì quý vị có đến một năm để nộp thêm tài liệu với FEMA. Điều quan trọng là cung cấp cho FEMA thông tin về dàn xếp tài chánh của quý vị với hãng bảo hiểm, vì tiền hỗ trợ có thể chỉ cho một số chi phí bảo hiểm không bao trả.

Người nộp đơn nên giữ liên lạc với FEMA để chắc chắn được trợ giúp thảm họa theo đúng tiến trình. Nếu thiếu thông tin hoặc thông tin không đúng thì mọi thứ có thể bị trì hoãn. Cập nhật thông tin liên lạc của quý vị và báo cáo cho họ biết nếu bị thiệt hại thêm hoặc tiền trả bị đình trệ, bằng cách:

  • Vào mạng lưới trực tuyến DisasterAssistance.gov
  • Gọi Đường Dây Trợ Giúp của FEMA theo số 800-621-3362. Tổng đài đa ngôn ngữ luôn luôn có mặt; hoặc
  • Tải xuống ứng dụng FEMA

Để được kết nối tải xuống ứng dụng của FEMA:

  • Thiết bị Apple: gởi tin nhắn APPLE đến 43362
  • Thiết bị Android: gởi tin nhắn ANDROID đến 43362
  • Vào mạng lưới fema.gov/about/news-multimedia/app
Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 11 30, 2021