Hỗ Trợ Sắp Hết Hạn, Nhưng Vẫn Còn cho Bão Ida

Release Date Release Number
NR-026
Release Date:
Tháng 11 22, 2021

BATON ROUGE, La. – Người sống sót bão Ida hiện còn một tuần để nộp đơn xin hỗ trợ với FEMA. Hạn chót nộp đơn là ngày thứ Hai, 29 tháng Mười Một.

Hỗ trợ FEMA cho cá nhân và gia đình bị ảnh hưởng bởi bão Ida có thể gồm hỗ trợ tiền thuê, gia cư tạm thời, sửa chữa nhà, tài sản cá nhân bị mất và các nhu cầu khác liên quan đến thảm họa không được bảo hiểm bao trả. Cách nhanh nhất để nộp đơn xin hỗ trợ với FEMA là trực tuyến tại DisasterAssistance.gov hoặc qua điện thoại theo số 800-621-3362 hoặc (TTY) 800-462-7585. Đường dây trợ giúp hoạt động từ 6:00 sáng đến 10:00 tối, bảy ngày một tuần. Quý vị cũng có thể đến Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa để nộp đơn và gặp trực tiếp chuyên gia của FEMA. Kiểm tra ứng dụng của FEMA hoặc vào mạng lưới fema.gov/DRCLocator để tìm một trung tâm.

Ngày 29 tháng Mười Một cũng là ngày cuối cùng để nộp đơn vay tiền thảm họa với Cơ Quan Tiểu Thương Hoa Kỳ (U.S. Small Business Administration, hay SBA). Đại diện SBA có mặt tại các trung tâm phục hồi thảm họa. Các thương nghiệp và cư dân cũng có thể vào sba.gov/disaster-assistance, gọi đến trung tâm dịch vụ khách hàng của SBA theo số 800-659-2955 (TTY) 800-877-8339, hoặc gởi điện thư (email) đến disastercustomerservice@sba.gov để biết thông tin hoặc để nộp đơn.

Bất cứ người nào cần tiện nghi vừa phải (như thông ngôn ASL, chữ Braille, chữ in to, v.v...) có thể gọi số 800-621-3362 để yêu cầu được hỗ trợ trước hoặc hỏi nhân viên phục hồi tại trung tâm hỗ trợ. Người nộp đơn và nhân viên trong trung tâm phục hồi phải tuân theo chỉ dẫn an toàn về COVID-19 của CDC.

Vào mạng lưới fema.gov/disaster/4611 để biết thông tin mới nhất. Theo dõi trương mục Twitter của FEMA Khu Vực 6 tại twitter.com/FEMARegion6 hoặc Facebook tại facebook.com/FEMARegion6.

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 11 29, 2021