Tại Sao Quý Vị Bị Đình Trệ Hỗ Trợ Thảm Họa? Gọi Đường Dây Trợ Giúp của FEMA để Biết

Release Date Release Number
NR-023
Release Date:
Tháng 11 18, 2021

BATON ROUGE, La. – Nếu đã nộp đơn với FEMA và có thắc mắc về tiến trình phục hồi của mình, thì quý vị có thể được giúp đỡ ngay.

Quý vị chỉ cần gọi Đường Dây Trợ Giúp Thảm Họa của FEMA theo số 800-621-3362 (TTY 800-462-7585) để biết tình trạng đơn nộp của mình, xem có thể được hỗ trợ gì thêm, hoặc được giải đáp cho các thắc mắc khác. Có tổng đài đa ngôn ngữ trả lời khi quý vị gọi vào. Đường dây này hoạt động hàng ngày từ 6:00 sáng đến 10:00 tối.

Nếu chưa nghe gì từ FEMA, từ khi nộp đơn, thì có thể có vài vấn đề thông thường, làm đình trệ tiến trình nộp đơn. Thí dụ như, hàng ngàn đơn nộp từ người sống sót tại Louisiana đã bị trì hoãn vì thiếu tài liệu. Chỉ cần cung cấp giấy tờ còn thiếu thì đơn của quý vị có thể bắt đầu tiến hành. Chỉ cần gọi Đường Dây Trợ Giúp để biết cách thực hiện.

Lý do gọi Đường Dây Trợ Giúp:

  • Để được giúp đỡ mở trương mục trực tuyến tại DisasterAssistance.gov
  • Để được giúp đỡ đăng tải tài liệu. Tổng đài của Đường Dây Trợ Giúp có thể chỉ dẫn tiến trình này cho quý vị: Vào mạng lưới DisasterAssistance.gov hoặc đăng nhập vào trương mục trực tuyến của quý vị.
    • Đăng tải tài liệu qua Upload Center (Trung Tâm Đăng Tải) ở phía trên đầu của trang sau khi chọn loại tài liệu quý vị muốn nộp (khiếu nại, tài liệu chứng minh, v.v...). Chọn “Upload Now” (Tải Lên Ngay) để nộp một hoặc nhiều tài liệu, chọn “Add Another File” (Thêm tập khác). 
  • Quý vị được thư từ FEMA, nhưng không cho biết quyết định của họ. Hãy đọc thư thật kỹ; nếu không hiểu FEMA muốn quý vị làm gì, thì gọi cho Đường Dây Trợ Giúp để biết tại sao chưa có quyết định. Thường thì quý vị chỉ cần nộp thêm tài liệu. Gọi Đường Dây Trợ Giúp để xem cách thực hiện yêu cầu thêm tài liệu của FEMA.
  • Quý vị được thư và bị từ chối hỗ trợ nhưng không biết tại sao. Gọi Đường Dây Trợ Giúp để xem tại sao quý vị bị từ chối hỗ trợ và yêu cầu họ giúp đỡ về việc khiếu nại quyết định của FEMA.
  • FEMA có thể đã gọi quý vị. Nhân viên của FEMA duyệt qua tất cả các đơn và gọi người sống sót để  xác nhận thông tin. Các cú gọi này thường là từ số không công khai. Vì không trả lời các cú gọi không công khai, người nộp đơn có thể mất cơ hội được FEMA hỗ trợ họ. Khi trả lời một số điện thoại không công khai và người gọi nói rằng họ từ FEMA, hãy yêu cầu số nhận diện FEMA của người gọi. Nếu không chắc về số nhận diện của người gọi, hoặc quý vị nghi ngờ bị người khác giả mạo FEMA, hãy gọi Đường Dây Trợ Giúp FEMA theo số 800-621-3362 (TTY 800-462-7585). Ví dụ này cũng áp dụng khi quý vị đang chờ cú gọi của người kiểm tra nhà. Người kiểm tra có thể gọi từ một số không công khai, và quý vị có thể bỏ lỡ cú gọi đó.
  • Tình trạng của quý vị thay đổi, và quý vị cần cập nhật đơn xin của mình. Đối với những điều như thay đổi địa chỉ, số điện thoại mới, cập nhật thông tin về ngân hàng và các thay đổi khác, hãy gọi Đường Dây Trợ Giúp.
  • Để cập nhật thông tin về bảo hiểm của quý vị. Nếu quý vị được bảo hiểm của mình dàn xếp và chưa cho FEMA biết, hoặc họ không bao trả cho các nhu cầu của quý vị, hãy gọi Đường Dây Trợ Giúp để cập nhật đơn xin của quý vị.
  • Nếu muốn thêm thông tin về tiến trình phục hồi, cách xây cất lại ngôi nhà của mình vững chắc hơn hoặc muốn biết thêm nguồn tài nguyên khác về phục hồi, xin gọi Đường Dây Trợ Giúp. Tổng đài có thể chia sẻ thông tin về hỗ trợ thêm mà FEMA và những cộng tác của họ có sẵn.
Tags:
Cập nhật lần cuối