Còn Hai Tuần Nữa Để Nộp Đơn Xin Trợ Giúp Do Cơn Bão Ida

Release Date Release Number
NR-021
Release Date:
November 15, 2021

BATON ROUGE, La. – Những nạn nhân do cơn bão Ida gây ra vẫn còn hai tuần để nộp đơn xin trợ giúp cá nhân từ FEMA. Hạn chót để nộp đơn là Thứ Hai, ngày 29 tháng 11.

Sự trợ giúp của FEMA dành cho các cá nhân và gia đình bị ảnh hưởng bởi Cơn Bão Ida có thể bao gồm trợ giúp cho thuê nhà, nhà ở tạm thời, sửa chữa nhà cửa, thiệt hại tài sản cá nhân và các nhu cầu khác liên quan đến thiên tai mà không được bảo hiểm chi trả.

Cách dễ dàng nhất để xin trợ giúp của FEMA là qua trực tuyến tại DisasterAssistance.gov hoặc qua số điện thoại 800-621-3362 hoặc (TTY) 800-462-7585. Đường dây điện thoại hoạt động từ 6 giờ sáng đến 12 giờ khuya, bảy ngày trong tuần. Các cá nhân cũng có thể đến Trung tâm Khắc phục Thảm họa để đăng ký và gặp trực tiếp các chuyên viên của FEMA. Để tìm một trung tâm, hãy kiểm tra ứng dụng FEMA hoặc truy cập vào fema.gov/DRCLocator.

Ngày 29 tháng 11 cũng là thời hạn sau chót để đăng ký khoản cho vay dành cho thảm họa của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ của Hoa Kỳ. Các đại diện của SBA có mặt tại các trung tâm khắc phục hậu quả thiên tai. Các doanh nghiệp và cư dân cũng có thể truy cập sba.gov/disaster-assistance, gọi trung tâm dịch vụ khách hàng của SBA theo số 800-659-2955 (TTY) 800-877-8339 hoặc gửi email tới thảm họa disastercustomerservice@sba.gov để biết thông tin hoặc đăng ký.

Bất kỳ ai cần sự trợ giúp hợp lý (phiên dịch ASL, chữ nổi Braille, bản in khổ lớn, v.v.) có thể gọi 800-621-3362 để yêu cầu hỗ trợ trước hoặc yêu cầu nhân viên làm việc tại trung tâm giúp đỡ. Tất cả các trung tâm DRC đều tuân theo các biện pháp phòng ngừa COVID-19. Tất cả nạn nhân, nhân viên và tình nguyện viên đều phải đeo khẩu trang.

Để biết thông tin mới nhất, hãy truy cập vào trang mạng fema.gov/disaster/4611. Theo dõi tài khoản Twitter của FEMA Vùng 6 tại twitter.com/FEMARegion6 hoặc trên Facebook tại facebook.com/FEMARegion6/.

Tags:
Cập nhật lần cuối November 16, 2021