60 Ngày Kể Từ Khi Bão Ida Qua Đây, Louisiana Tiếp Tục Phục Hồi là Nỗ Lực của Toàn Thể Cộng Đồng

Release Date Release Number
017
Release Date:
Tháng 10 28, 2021

BATON ROUGE, La. –  Bão Ida đã qua đây 60 ngày rồi. Những tháng phục hồi thảm họa đầu tiên thường là rất khóc liệt, căn thẳng, và đôi khi rất hỗn loạn. Điều này không làm đình trệ nỗ lực hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi bão Ida. Các nỗ lực để xây cất lại và trở về với đời sống cũ từ những tàn phá này là từ toàn thể cộng đồng; một cơ quan không thể đơn độc thực hiện. Qua cách tận dụng tài nguyên của tiểu bang và địa phương, các cơ quan thiện nguyện, cũng như cộng tác với liên bang, cư dân Louisiana mới có thể tiếp tục từng bước trở lại cuộc sống bình thường.

Mother and son at a Disaster Recovery Center, where survivors affected by Hurricane Ida can get help with their disaster assistance applications, upload documents and get questions answered. Representatives from the U.S. Small Business Administration (SBA) are also on hand to provide program information and explain how to apply for SBA’s low-interest disaster loans for businesses, private nonprofits, homeowners and renters.

Houma, LA. – Mẹ và con trai tại Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa, nơi người sống sót bị ảnh hưởng bởi bão Ida có thể được giúp nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa, đăng tải các tài liệu và được giải đáp thắc mắc của họ. Các đại diện từ Cơ Quan Tiểu Thương (Small Business Administration, hay SBA) cũng sẽ có mặt để cung cấp thông tin về chương trình, và giải thích cách nộp đơn vay tiền thảm họa với lãi suất thấp của SBA, dành cho các thương nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, chủ nhà và người thuê.  Hình chụp từ Julie Joseph, FEMA.

 

Members of a FEMA Disaster Survivor Assistance crew walk door to door (or boat to boat) to help residents apply for assistance after Hurricane Ida.  Photo by Julie Joseph, FEMA.

Montegut, LA – Các hội viên của nhóm Hỗ Trợ Người Sống Sót Thảm Họa của FEMA đi đến từng nhà (hoặc chèo thuyền đến từng thuyền) để giúp cư dân nộp đơn xin hỗ trợ sau cơn bão Ida.  Hình chụp từ Julie Joseph, FEMA.

 

FEMA mitigation specialists give tips to Hurricane Ida survivors on how to rebuild and protect their homes from future disaster-related damage.

Thibodaux, LA -- Các chuyên gia giảm nhẹ thiệt hại của FEMA hướng dẫn người sống sót bão Ida cách xây cất lại và bảo vệ ngôi nhà của họ không bị hư hại từ thảm họa trong tương lai. Hình chụp từ Julie Joseph, FEMA.

 

Members from Team Rubicon Disaster Response Team assess damage caused by Hurricane Ida.

Hahnville, LA – Những hội viên từ Nhóm Đáp Ứng Thảm Họa Rubicon lượng định hư hại do bão Ida. Hình chụp từ Julie Joseph, FEMA.

 

Volunteers put together hot lunches at the Tchoupitoulas Chapel to feed those affected by Hurricane Ida.

Reserve, LA – Những người thiện nguyện chuẩn bị bữa ăn trưa nóng tại Nhà thờ Tchoupitoulas để cung cấp cho nhiều người bị ảnh hưởng bởi bão Ida. Hình chụp từ Keith Jones, FEMA.

 

Members of a FEMA Disaster Survivor Assistance crew walk door to door to help residents of Houma apply for assistance after Hurricane Ida.

Houma, LA – Các hội viên của nhóm Hỗ Trợ Người Sống Sót Thảm Họa của FEMA đi đến từng nhà để giúp cư dân Houma nộp đơn xin hỗ trợ sau cơn bão Ida.  Hình chụp từ Julie Joseph, FEMA.

 

Tags:
Cập nhật lần cuối