Trợ Cấp của FEMA không được xem là Lợi Tức và cũng Không Bị Trả Thuế

Release Date Release Number
012
Release Date:
Tháng 10 20, 2021

NEW YORK – Những người đang được tiền An Sinh Xã Hội hoặc được các hỗ trợ khác từ chánh phủ, không nên quan tâm là nếu được hỗ trợ thảm họa của FEMA thì quyền lợi của họ có thể bị ảnh hưởng.

Nếu cư ngụ trong Quận Bronx, Kings, Nassau, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk hoặc Westchester và đã nộp đơn với FEMA xin hỗ trợ thảm họa liên bang sau cơn bão Ida, quý vị không có nguy cơ bị mất các quyền lợi nào khác của liên bang mà quý vị đang được.

Tiền trợ cấp thảm họa của FEMA không được xem là lợi tức bị trả thuế. Việc nhận tiền trợ cấp của FEMA sẽ không ảnh hưởng gì đến quyền lợi An Sinh Xã Hội, Medicare, Medicaid, Chương Trình Phụ Cấp Dinh Dưỡng (Supplemental Nutrition Assistance Program, hay SNAP) của quý vị hoặc các chương trình hỗ trợ khác của liên bang .

Tiền trợ cấp thảm họa giúp trả gia cư tạm thời, sửa chữa những thiệt hại thiết yếu trong nhà do bão Ida gây ra, thay thế tài sản riêng và các nhu cầu nghiêm trọng khác liên quan đến thảm họa không được hãng bảo hiểm hoặc các nguồn khác bao trả.

Có nhiều cách nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa liên bang:

 • Vào mạng lưới DisasterAssistance.gov, sử dụng ứng dụng di động của FEMA hoặc gọi Đường Dây Trợ Giúp của FEMA theo số 800-621-3362. Nếu quý vị sử dụng dịch vụ tiếp âm như qua viđêo (video relay service, hay VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, xin cho FEMA số dùng cho dịch vụ đó. Tổng đài của đường dây trợ giúp mở cửa từ 8:00 sáng đến 7:00 tối hàng ngày. Nhấn nút số 2 cho tiếng Tây Ban Nha. Nhấn số 3 để được kết nối với người thông ngôn nói ngôn ngữ của quý vị
 • Quý vị cũng có thể đến Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa để gặp mặt nhân viên của FEMA và các đại diện khác của cơ quan tiểu bang và liên bang, có thể cung cấp thông tin về việc hỗ trợ thảm họa. Vào mạng lưới Định Vị DRC (fema.gov) để tìm một trung tâm phục hồi thảm họa gần quý vị.
 • Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa Quận Rockland mở cửa hàng ngày từ 8:00 sáng đến 7:00 tối tại:
  • Orangetown Soccer Club Complex, 175 Old Orangeburg Road, Orangeburg, NY 10962
 • Các trung tâm sau đây mở cửa từ 10:00 sáng đến 6:00 chiều, thứ Hai đến thứ Bảy, đóng cửa những ngày Chủ Nhật:
 • Hostos College, 450 Grand Concourse, Bronx, NY 10451
 • Queens College, 152-45 Melbourne Ave., Queens, NY 11367
 • Medgar Evers College, 231 Crown St., Brooklyn, NY 11225
 • College of Staten Island, 2800 Victory Blvd., Staten Island, NY 10314
 • Michael J. Tully Park Physical Activity Center, 1801 Evergreen Ave., New Hyde Park, NY 11040
 • Rose Caracappa Senior Center, 739 NY-25A, Mount Sinai, NY 11766
 • Public Library, 136 Prospect Ave., Mamaroneck, NY 10543

 

Ngày hết hạn nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa với FEMA là thứ Hai, 6 tháng Chạp.

Xin vào mạng lưới DisasterAssistance.gov rồi bấm vào “Information” (Thông tin) để có thêm các nguồn tham khảo trực tuyến cũng như tải xuống các tập sách nhỏ và các loại hỗ trợ khác của FEMA.

Xin gọi số 211 hoặc vào mạng lưới https://www.211nys.org/contact-us để xin giới thiệu đến các cơ quan hỗ trợ cho nhu cầu đặc biệt trong cộng đồng. Cư dân Thành Phố New York, xin gọi số 311.

Vào mạng lưới fema.gov/disaster/4615 để biết thông tin mới nhất về nỗ lực phục hồi Bão Ida của New York. Theo dõi chúng tôi trên Twitter tại https://twitter.com/FEMARegion2 và trên Facebook tại www.facebook.com/fema.

Tags:
Cập nhật lần cuối