Hướng Dẫn Khiếu Nại Quyết Định của FEMA

Release Date Release Number
011
Release Date:
Tháng 10 14, 2021

NEW YORK - Quý vị đã nộp đơn với FEMA để xin hỗ trợ thảm họa sau cơn Bão Ida thổi qua New York, và vừa nhận một lá thư. Quý vị không biết trong thư nói gì, nhưng nghĩ rằng đây là thư không tốt.

Thường thì FEMA gởi các lá thư này ra khi đơn quý vị nộp còn thiếu thông tin. Có thể là quý vị không có giấy chứng minh cho biết mình là ai, hoặc chứng minh mình là chủ ngôi nhà đang ở, hoặc chứng minh đang sống trong ngôi nhà một phần lớn của năm trước bão Ida. Dưới đây là các hướng dẫn viết thư để khiếu nại quyết định của FEMA.

Quý Vị có 60 Ngày để Gởi Thư Khiếu Nại đến FEMA

Phần quan trọng nhất của tiến trình khiếu nại là biết mình có bao lâu để thực hiện điều này. Quý vị có 60 ngày kể từ ngày đề trên thư xác định của FEMA. Đây là ngày quý vị nên khoanh tròn trên tấm lịch để nhắc rằng đó là ngày cuối cùng để gởi thư khiếu nại của quý vị đến FEMA. Nên nhớ rằng sau khi FEMA nhận thư của quý vị, thì họ có thể gọi quý vị hoặc gởi thư kế tiếp yêu cầu thêm thông tin.

Đọc Kỹ Thư của FEMA Trước Khi Viết Thư Khiếu Nại

Quý vị cần phải hiểu lý do FEMA cho biết đơn nộp “không đủ tiêu chuẩn” hoặc hỗ trợ của quý vị bị từ chối, hoặc FEMA chưa lấy quyết định về đơn nộp của quý vị. Thường thì lý do rất giãn dị, như thiếu tài liệu hoặc thông tin. Hãy đọc thư của FEMA từ đầu đến cuối để hiểu rõ cơ quan muốn mình làm gì.

Nhớ Kèm Chứng Từ Hỗ Trợ Yêu Cầu Khiếu Nại của Quý vị

Lá thư khiếu nại của quý vị chưa đủ để FEMA rút lại quyết định của họ. Quý vị cần có bằng chứng để hỗ trợ những gì quý vị nói trong thư khiếu nại. Điều quan trọng là bao gồm các tài liệu hoặc thông tin do FEMA yêu cầu. Đây là những thứ cần đính kèm trong thư của quý vị:

 • Bản sao lá thư từ chối hỗ trợ của FEMA, hoặc cơ quan chưa lấy quyết định.
 • Các thư của hãng bảo hiểm: Hãng bảo hiểm của quý vị có thể chỉ trả cho quý vị một phần nhỏ so với những gì quý vị cần để sửa nhà của mình, không đủ để giúp quý vị đến một nơi khác, hoặc không đủ để thay thế một số đồ đạc. Xin nhớ rằng FEMA không thể tài trợ cho những gì hãng bảo hiểm của quý vị đã trả cho quý vị rồi.
 • Bằng chứng về nơi cư trú: Bản sao hóa đơn tiện ích, bằng lái xe, hợp đồng thuê nhà hoặc bản tường trình của ngân hàng, tài liệu của trường học địa phương, thẻ đăng bộ xe hoặc thư của chủ hãng. Có thể dùng nhiều thứ để chứng minh ngôi nhà hoặc nơi thuê bị hư hại là chỗ ở chánh thức của quý vị. Chỗ ở “chánh thức” có nghĩa là quý vị ở nơi đó phần lớn thời gian trong năm.
 • Bằng chứng sở hữu Tài liệu vay nợ nhà hoặc bảo hiểm; biên nhận thuế hoặc văn kiện chuyển nhượng; các biên nhận những sửa chữa hoặc sửa sang tốn kém có đề ngày từ năm 2016; hoặc tài liệu tòa án. Nếu các tài liệu của quý vị bị mất hoặc hủy, hãy bấm vào www.usa.gov/replace-vital-documents để biết thông tin về cách xin lại các giấy tờ này.
 • Biên nhận và ước tính: Bao gồm tài liệu như biên nhận sửa chữa nhà, ước tính sửa chữa, ước tính của nhà thầu hoặc thông tin từ hãng bảo hiểm của quý vị.

Quý Vị Không Thể Tự Viết Thư Khiếu Nại cho Mình? Hãy Nhờ Người Nào Khác Viết Thư cho Quý Vị

 • Nếu quý vị là người nộp đơn nhưng không thể tự viết thư khiếu nại cho mình, hãy nhờ người nào khác viết thư cho quý vị. Người này có thể là người trong gia đình, bạn bè hoặc một luật sư. Nhưng phải nhớ tuân theo vài chỉ dẫn. Cho FEMA biết, trên bản tuyên bố có chữ ký của quý vị, rằng người viết thư này, nhân danh quý vị, được cho phép nộp đơn khiếu nại . Chuyên gia trả lời cho Đường Dây Trợ Giúp của FEMA có thể cho quý vị biết những gì cần bao gồm trong thư khiếu nại và cung cấp thông tin về nhiều chủ đề khác nhau ngoài việc khiếu nại.
  • Gọi Đường Dây Trợ Giúp của FEMA theo số 800-621-3362 hoặc Dịch Vụ Tiếp Âm qua Vidêo (Video Relay Service, hay VRS) Số điện thoại hoạt động từ 8:00 sáng đến 7:00 tối, bảy ngày một tuần.

Gởi qua Bưu Điện, Điện Thư (Fax) hoặc Tải Lên Lá Thư của Quý Vị, Xin Nhớ Ký Tên và Đề Ngày trên Thư

Những Gì Sẽ Xảy Ra sau khi Quý Vị Nộp Đơn Khiếu Nại

Quý vị đã viết thư khiếu nại và đã gởi đến FEMA trong vòng 60 ngày sau khi quý vị được thư xác định của họ. Rồi sẽ làm gì bây giờ? Quý vị có thể nhận một cú điện thoại hoặc một lá thư từ FEMA yêu cầu cho biết thêm thông tin. Hoặc FEMA có thể sắp xếp một buổi hẹn để kiểm tra nhà ở chánh thức của quý vị. Trong bất cứ trường hợp nào, một khi quý vị gởi thư khiếu nại đến FEMA, thì quý vị có thể nhận lá thư quyết định của họ trong vòng 90 ngày sau khi FEMA nhận thư.

Nhắc nhở:

 • Những người có lợi tức thấp đang gặp khó khăn về pháp lý do bão Ida gây ra, có thể gọi số miễn phí để được cố vấn: 888-399-5459. Nếu muốn được người phục vụ pháp lý liên lạc với quý vị, xin điền mẫu trên mạng tại https://nysba.org/ida. Các ví dụ của dịch vụ hỗ trợ pháp lý bao gồm:
  • hỗ trợ xin quyền lợi của chánh phủ
  • hỗ trợ nộp đơn xin bồi hoàn bảo hiểm nhân thọ, y tế và bất động sản
  • giúp lập hợp đồng sửa chửa nhà và với các nhà thầu
  • lập lại di chúc và các tài liệu quan trọng khác đã bị mất hoặc hủy trong cơn thảm họa
  • các vấn đề về bảo vệ người tiêu dùng như tăng giá cả và tránh bị các nhà thầu lừa đão trong tiến trình xây cất lại
  • cố vấn các vấn đề vay tiền mua nhà-tịch biên
  • cố vấn các vấn đề về chủ nhà-người thuê
 • Điều quan trọng quý vị nên nhớ là hỗ trợ của FEMA không thay thế bảo hiểm và cũng không thể bồi hoàn cho tất cả những mất mát do thảm họa gây ra; họ chỉ giúp để đáp ứng cho các nhu cầu căn bản và bổ sung trong nỗ lực phục hồi thảm họa.
 • Cách nộp đơn xin hỗ trợ với FEMA: Vào mạng lưới DisasterAssistance.gov, sử dụng ứng dụng di động của FEMA hoặc gọi Đường Dây Giúp Đỡ của FEMA theo số 800-621-3362 (VRS). Đường dây hoạt động từ 8:00 sáng đến 7:00 tối, bảy ngày một tuần, và tổng đài có thể kết nối quý vị với chuyên viên nói được ngôn ngữ của quý vị.
 • Nếu sử dụng dịch vụ tiếp âm, như qua viđêo (video relay service, hay VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, xin cho FEMA số dùng cho dịch vụ đó.
  • Quý vị cũng có thể đến Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa để gặp mặt nhân viên của FEMA, các đại diện của cơ quan liên bang và tiểu bang khác, có thể cung cấp thông tin về việc hỗ trợ thảm họa. Vào mạng lưới Định Vị DRC (DRC Locator) để tìm một trung tâm phục hồi thảm họa gần quý vị.
  • Ngày hết hạn để nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa với FEMA là thứ Hai, 6 tháng Chạp.
 • Xin vào mạng lưới DisasterAssistance.gov rồi bấm vào “Information” (Thông tin) để có thêm các nguồn tham khảo trực tuyến cũng như tải xuống các tập sách nhỏ và các loại hỗ trợ khác của FEMA.
 • Xin gọi số 211 hoặc vào mạng lưới https://www.211nys.org/contact-us để xin giới thiệu đến các cơ quan hỗ trợ cho nhu cầu đặc biệt trong cộng đồng. Cư dân Thành Phố New York, xin gọi số 311.
 • Vào mạng lưới fema.gov/disaster/4615 để biết thông tin mới nhất về nỗ lực phục hồi Bão Ida của New York. Theo dõi chúng tôi trên Twitter tại twitter.com/femaregion2www.facebook.com/fema.
Tags:
Cập nhật lần cuối