Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa Wasilla (Wasilla Disaster Recovery Center) sẽ chuyển sang Trung Tâm Tiếp Ngoại Cho Vay Nợ Thảm Họa SBA (Transition to SBA Disaster Loan Outreach Center)

Release Date Release Number
NR 027
Release Date:
Tháng 5 9, 2019

ANCHORAGE, Alaska – Trung tâm phục hồi thảm họa ở Wasilla sẽ đóng cửa vào thứ Tư, ngày 15 tháng Năm lúc 7 giờ tối.

 

Trung tâm hiện đặt tại địa điểm sau đây:

 

Christ First United Methodist Church

2635 S. Old Knik Rd, Wasilla AK 99654

 

Trung tâm sẽ chuyển sang Cơ Quan Quản Lý Tiểu Thương Hoa Kỳ (U.S. Small Business Administration, hay SBA) Trung Tâm Tiếp Ngoại Cho Vay Nợ Thảm Họa (Disaster Loan Outreach Center, hay DLOC), và sẽ mở cửa trở lại trong vai trò DLOC vào 9 giờ sáng thứ Năm, ngày 16 tháng Năm tại cùng địa điểm. Giờ làm việc mới cho DLOC là thứ Hai đến thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối.

 

Đại diện dịch vụ khách hàng của SBA sẽ có mặt ở DLOC để gặp các chủ doanh nghiệp và cư dân, trả lời những thắc mắc của họ, giải thích chương trình vay nợ thảm họa của SBA, và khóa sổ tiền vay thảm họa được thông qua.

 

Vẫn có trợ giúp cho những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất ngày 30 tháng Mười Một:

•Đường dây trợ giúp: 800-621-3362 (FEMA), âm thoại/VP/711. Người sử dụng TTY có thể gọi số 800-462-7585.

 6:00 sáng đến 9:00 tối hàng ngày

•Vào mạng lưới DisasterAssistance.gov

Đến bất kỳ trung tâm phục hồi thảm họa nào:

 

University of Alaska Annex

tại University Center Mall

3901 Old Seward Hwy., Suite 153

Anchorage, AK 99503

Community Covenant Church

16123 Artillery Rd.

Eagle River, AK  99577

 

Để biết thêm thông tin hoặc tìm được địa điểm gần quý vị, xin gọi cho SBA theo số  800-659-2955, vào mạng lưới  www.sba.gov/disaster, hoặc gởi điện thư tới disastercustomerservice@sba.gov. Những người bị điếc hoặc lãng tai có thể gọi cho số 800-877-8339 (TTY).

 

Hạn chót ghi danh vay nợ thảm họa của SBA cho hư hỏng tài sản là ngày 31 tháng Năm, tuy nhiên SBA cung cấp Tiền Vay Thảm Họa do Thiệt Hại Kinh Tế cho các doanh nghiệp nhỏ và hầu hết các tổ chức tư phi lợi nhuận đủ mọi kích cỡ để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động khi có thảm họa. Dù doanh nghiệp có bị hư hỏng tài sản hay không đều được trợ giúp thiệt hại kinh tế.

 

Hạn chót ghi danh thiệt hại kinh tế là ngày 1 tháng Mười Một, 2019. Chủ doanh nghiệp có thể ghi danh ở bất kỳ trung tâm nào hoặc vào mạng lưới an toàn của SBA tại https://disasterloan.sba.gov/ela để ghi danh trực tuyến.

 

Lãi suất có thể thấp tới 3.74% cho doanh nghiệp, 2.75% cho tổ chức tư phi lợi nhuận và 2% cho chủ nhà và người thuê với thời hạn lên tới 30 năm. SBA xác định số tiền vay và thời hạn vay dựa trên điều kiện tài chánh của mỗi đương đơn.

  

Xin vào mạng lưới FEMA.gov/disaster/4413, Twitter.com/FEMARegion10 để biết

Facebook.com/FEMA thêm thông tin về phục hồi thảm họa của Alaska.

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 3 18, 2021