Nơi Tạm trú và các Nguồn Hỗ trợ Khẩn cấp Hiện đang Có sẵn sau Siêu bão Harvey

Release Date Release Number
HQ-17-074
Release Date:
Tháng 8 30, 2017

Washington --Trong lúc Bão nhiệt đới Harvey đang tiếp tục đánh vào miền đông Texas và tây nam Louisiana, việc đảm bảo an toàn sự sống và giúp nạn nhân tiếp cận các trung tâm tạm trú vẫn là mục tiêu ưu tiên của các cơ quan địa phương, viên chức bang Texas, Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA), và toàn bộ gia đình liên bang.

 

Hiện có hơn 230 cơ sở tạm trú đang mở cửa trên khắp khu vực bị ảnh hưởng cũng như các vùng xung quanh. Hãy tải về ứng dụng di động FEMA (có bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha) để có hướng dẫn chỉ đường đến các nhà tạm trú, khuyến cáo về cách bảo vệ mạng sống, và cảnh báo thời tiết từ Dịch vụ Thời tiết Quốc gia (National Weather Service).  

 

Trong khi các hoạt động giải cứu và duy trì sự sống là ưu tiên của FEMA cũng như các đối tác của chúng tôi, cư dân và chủ doanh nghiệp trong các quận hạt được xác định là đã bị Bão nhiệt đới Harvey ảnh hưởng nên đăng ký, khi có thể, để được hỗ trợ tại www.DisasterAssistance.gov.

Đăng ký trực tuyến là cách nhanh nhất để đăng ký nhận trợ giúp FEMA vì thiên tai này sẽ kéo dài nhiều ngày và phạm vi thiệt hại sẽ không ấn định được cho đến khi mưa bão hoàn toàn đi qua. Nếu quý vị không có Internet, quý vị có thể đăng ký bằng cách gọi số 1-800-621-FEMA (3362) hoặc 1-800-462-7585 (hệ thống chuyển tiếp dành cho người khiếm thính hoặc khuyết tật về phát âm/TTY). Nếu quý vị dùng dịch vụ 711 hoặc Dịch vụ Tiếp âm bằng Video (Video Relay Service, VRS), vui lòng gọi số 800-621-3362. Các đường dây miễn phí đang hoạt động từ 6:00 sáng đến 10:00 đêm (giờ địa phương) bảy ngày một tuần cho đến khi có thông báo thêm.

 

Đối với những người đã đăng ký, hỗ trợ nhà ở ngắn hạn và các khoản tài trợ trực tiếp khác hiện có:

 

  • Hỗ trợ Tạm trú Chuyển tiếp (Transitional Sheltering Assistance, TSA) đã được phê duyệt ở Texas cho những người sống sót sau thảm họa đủ tiêu chuẩn, những người có nhu cầu trú ngụ dài hạn vì họ không thể trở về nhà trong một khoảng thời gian dài. Chương trình ​​này nhằm mục đích cung cấp chỗ ở ngắn hạn cho những người sống sót sau thảm họa đủ tiêu chuẩn, những người không thể quay lại hoặc sống trong khu phố của họ vì thiệt hại do thiên tai gây ra. FEMA sẽ liên lạc với quý vị nếu quý vị đủ tiêu chuẩn nhận trợ cấp từ chương trình này. Danh sách các khách sạn đang tham gia trong chương trình này được đăng trên trang www.femaevachotels.com.
  • Trợ cấp Thuê Nhà Nhanh cho Hai tháng cũng đã được phê duyệt ở Texas cho những nạn nhân thảm hoạ đủ tiêu chuẩn. Do quy mô của thiên tai này quá lớn, FEMA đang sử dụng dữ liệu về độ sâu ven biển và nước lũ để xác định những ngôi nhà bị phá hỏng, để người dân có thể mau chóng nhận tiền trợ cấp và bắt đầu lên kế hoạch tìm giải pháp nhà ở tạm thời cho gia đình họ.
  • Phương pháp Bồi thường Trước của Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (National Flood Insurance Program, NFIP). Nếu một người sống sót có bảo hiểm lũ lụt của NFIP và đã phải chịu thiệt hại lũ lụt do Siêu bão Harvey, họ có thể hội đủ tiêu chuẩn để nhận tiền bồi thường cho thiệt hại cấu trúc và nội thất lên đến $5,000 trước khi nhà của họ được kiểm tra nếu họ ký và nộp một thỏa thuận yêu cầu thanh toán trước. Nếu chủ hợp đồng có hình ảnh và biên lai xác nhận các khoản chi phí họ đã phải trả bằng tiền túi, họ có thể được trả trước một khoản bồi thường lên đến $10,000.  Nếu nhân viên bảo hiểm đã kiểm tra mức thiệt hại và xác nhận tài sản của chủ hợp đồng bị thiệt hại đáng kể, và chủ hợp đồng sở hữu một bản sao của bản dự toán từ nhà thầu, họ có thể được trả trước tiền bồi thường cho các tổn thất được bảo hiểm theo bản dự toán đó. Tất cả các khoản bồi thường trả trước sẽ được khấu trừ từ khoản bồi thường sau cùng.
  • Hỗ trợ Các Nhu cầu Thiết yếu (Critical Needs Assistance, CNA) có thể được cung cấp cho những cá nhân và hộ gia đình mà, do hậu quả của thiên tai, có các nhu cầu khẩn cấp hoặc thiết yếu vì họ đã bị di dời khỏi gia cư chính của họ. Các nhu cầu khẩn cấp hoặc thiết yếu bao gồm nhưng không giới hạn ở  nước uống, thức ăn, công cụ sơ cứu, thuốc theo toa, sữa bột em bé, tã em bé, vật tư y tế tiêu hao, thiết bị y tế lâu bền, sản phẩm vệ sinh cá nhân, và xăng cho phương tiện giao thông. CNA là một khoản trợ cấp có hạn được cấp một lần cho mỗi hộ gia đình đủ tiêu chuẩn và đã đăng ký với FEMA.
  • Trợ cấp Thất nghiệp vì Thảm hoạ (Disaster Unemployment Assistance) hiện có cho các cư dân Texas bị Bão Harvey ảnh hưởng đến công ăn việc làm, đặc biệt là những người đang sống hoặc làm việc trong các quận được nêu trong Tuyên bố Thảm họa Nghiêm trọng. Chương trình này có thể bao gồm những người thông thường không được hưởng trợ cấp thất nghiệp, chẳng hạn người làm nghề tự do (self-employed) và nông dân. Họ có thể nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trực tuyến tại https://apps.twc.state.tx.us/UBS/security/logon.do.
  • Hỗ trợ Cấp bách cho Chủ nhà bị Tịch thu Tài sản từ Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ Hoa Kỳ (Deparment of Housing and Urban Development, HUD) có thể được cấp cho cư dân Texas. HUD đang ban hành lệnh hoãn trả nợ 90 ngày cho các chủ nhà bị tịch thu nhà, và lệnh giảm/hoãn trả nợ cho cho các chủ nhà có bảo hiểm thế chấp theo chương trình thế chấp của Cơ quan Quản lý Nhà Liên bang (Federal Housing Administration, FHA). Hiện có khoảng 200,000 chủ nhà có bảo hiểm FHA từ các khu vực bị ảnh hưởng có thể đủ tiêu chuẩn. HUD cũng đang cung cấp các nguồn hỗ trợ phục hồi lâu dài cho những cá nhân và cộng đồng bị ảnh hưởng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Trang web của HUD.

 

Hỗ trợ FEMA cũng có thể bao gồm các khoản trợ cấp cho nhà ở tạm thời, cho việc sửa chữa nhà cửa và tổn thất tài sản không được bảo hiểm. Ban Quản lý Tiểu thương nghiệp (Small Business Administration, SBA) cũng có thể cung cấp dịch vụ cho vay nhằm giúp mua lại tài sản cá nhân hay khắc phục thiệt hại nhà cửa hoặc cơ sở kinh doanh của quý vị. SBA cung cấp các khoản vay sau thảm họa với lãi suất thấp lên đến $200,000 để tu sửa nhà ở chính của quý vị, lên đến $40,000 cho các chủ nhà và người thuê nhà để mua lại tài sản cá nhân, và lên đến $2 triệu cho các doanh nghiệp và hầu hết các tổ chức phi lợi nhuận để chi trả cho thiệt hại vật chất và kinh tế liên quan đến thảm họa. Cư dân phải đăng ký với FEMA trước để xác định họ có đủ tiêu chuẩn hay không cho bất kỳ loại hỗ trợ liên bang nào sẵn có. Để biết thêm thông tin về các nguồn lực phục hồi ở các bang bị ảnh hưởng bởi Bão nhiệt đới Harvey, hãy truy cập www.fema.gov/hurricane-harvey.

 

# # #

Theo dõi FEMA trực tuyến tại www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/femawww.youtube.com/fema. Ngoài ra, theo dõi các hoạt động của Quản trị viên Brock Long tại http://www.twitter.com/fema_brock.

Các đường dẫn của mạng xã hội chỉ nên được dùng cho mục đích tham khảo. FEMA không công nhận bất kỳ trang web, công ty hoặc ứng dụng phi chính phủ nào.

Nhiệm vụ của FEMA là hỗ trợ công dân và các nhân viên ứng phó đầu tiên để đảm bảo rằng, là một quốc gia, chúng ta làm việc cùng nhau để xây dựng, duy trì và cải thiện khả năng chuẩn bị, bảo vệ chống lại, đáp ứng, phục hồi, và giảm thiểu tất cả các mối nguy hiểm.

Tags:
Cập nhật lần cuối