U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Archive Alert

Archived Content. This page contains information that may not reflect current policy or programs. Learn more

Bệnh viện Refugio đã sửa chữa xong với số tiền trợ giúp

Release Date Release Number
TRO NR-99
Release Date:
May 15, 2019

Nhóm từ thiện FEMA mở cửa sổ để hỗ trợ

 

AUSTIN, Texas — Sau thảm họa như Bão Hurricane, phải hy sinh một ngôi làng để đưa một ngôi làng trở lại với nhau. Hàng ngàn tổ chức đã nộp đơn xin hỗ trợ tài chính để phục hồi lên FEMA, bên cạnh bất cứ khoản tiền bảo hiểm và hỗ trợ nào mà họ nhận được từ cộng đồng của mình.

 

Khi số tiền này không đủ, các tổ chức vẫn có thể trở lại FEMA để được hướng dẫn.

   

“Vai trò của chúng tôi là hỗ trợ những đơn vị không đủ điều kiện được sự hỗ trợ của tiểu bang hay liên bang… hoặc nhận biết các cơ hội hỗ trợ tài chính khi trong bảo hiểm có khoảng cách,” Margaret Adams, nhà tư vấn thiện nguyện của FEMA, nói. “Tôi làm việc với nhiều tổ chức và quỹ tài trợ tại địa phương, xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các nhóm khác nhau này.”

 

Mới đây, Adams cùng với nhóm thiện nguyện Bão Harvey của FEMA đã giúp xây dựng mối quan hệ giữa Bệnh viện Refugio County Memorial và Quỹ Tái thiết Texas, đáp ứng nhu cầu cấp thiết giúp bệnh viện đứng vững trở lại.

 

Refugio County Memorial, bệnh viện duy nhất trong hạt, chứng kiến một phần mái nhà bị Bão Harvey cuốn bay, khiến nước chảy ào ạt vào trong bệnh viện. Ngoài những thiệt hại khác, bệnh viện mất nhiều thiết bị y tế khác nhau và hai máy điều hòa không khí.

 

“Tôi chưa từng trải qua những cơn gió lớn trong cuộc đời mình như vậy. Và sẽ không bao giờ lặp lại nữa: Tôi sẽ không ở lại vì một người nào khác,” Peggy Maley, kỹ thuật viên phòng thí nghiệm tại Refugio County Memorial nói, anh chính là người làm việc trong cơn dông bão nhưng dự kiến sẽ di tản vào lần tới. “Tôi nhớ mình đã nhắn tin cho con dâu của tôi và nói với bọn trẻ là tôi yêu chúng rất nhiều, vì tôi không biết chúng tôi sẽ qua khỏi không.”

 

Khi cơn bão đi qua, bệnh viện sử dụng nguồn tiền bảo hiểm và tài trợ từ FEMA để duy trì mọi hoạt động và bắt đầu sửa chữa. Tuy nhiên, công ty bảo hiểm sẽ không nâng cấp 121 cửa sở bị hư hỏng của bệnh viện — họ chỉ sẽ khôi phục cửa sổ trở lại điều kiện trước đây, mà như vậy thì quá yếu để có htể chịu được những cơn bão sau này.

 

FEMA cung cấp hơn 446.000 đôla Mỹ để thay thế thiết bị y tế và xây dựng lại tường chắn, nhưng đơn vị này không thể nâng cấp cửa sổ của bệnh viện: Quy định của liên bang chỉ cho phép đơn vị khôi phục cửa sổ trở lại tình trạng trước khi xảy ra cơn bão Harvey.

 

“Sau khi chúng tôi xác định cửa sổ và một số phần khôi phục khác không đủ điều kiện [được nhận tài trợ FEMA], chúng tôi đã liên hệ Quỹ tái thiết Texas,” Adams nói. “Quỹ Tái thiết Texas luôn sẵn sàng nói cho chúng tôi biết không chỉ về những người họ có thể hỗ trợ, mà nếu họ không thể hỗ trợ, những nơi mà chúng tôi có thể tìm kiếm thêm nguồn tài trợ.”

 

Cristina Cornejo, nhân viên chương trình của Quỹ Tái thiết Texas, nói cô tấy thường nhận được thông báo từ FEMA rằng thành phố, cộng đồng hay tổ chức phi lợi nhuận cần hỗ trợ hồi phục sau bão Harvey.

 

“Nếu có một dự án ngoài đó mà chúng tôi không biết đến, chúng tôi muốn chắc chắn rằng chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm và tìm ra cách có thể giúp đỡ”, Cornejo nói. “Trong trường hợp của Bệnh viện Refugio County Memorial, chúng tôi đã xem xét nhu cầu của họ và nói: ‘Đây hoàn toàn là khoảng trống mà chúng tôi có thể lắp đầy’”.

 

Quỹ Tái thiết Texas, sự hợp tác giữa Quỹ Michael & Susan Dell và Quỹ OneStar, cung cấp hơn 608.000 đôla Mỹ cho bệnh viện để lắp dựng 121 cửa sổ có khả năng chịu được những cơn gió cấp 4.

 

Việc nâng cấp này đã cải thiện bộ mặt của bệnh viện, loại bỏ những điều kiện giá lạnh và nâng cao tinh thần của nhân viên và bệnh nhân, Hoss Whitt, CEO của bệnh viện, nói. Quan trọng nhất là bệnh viện sẽ có thể sẵn sàng cho đợt bão tiếp theo.

 

“Dự án cửa sổ này lẽ ra không xảy ra nếu không có [số tiền tài trợ từ Quỹ Tái thiết Texas] và đó là điều mà chúng ta thật sự cần,” Whitt nói. “Chúng tôi không có tiền để làm điều đó mà không có sự hỗ trợ thêm.”

 

Để xem video về dự án cửa sổ của Bệnh viện Refugio County Memorial, hãy vào trang https://youtu.be/hmFThHzPkFU hoặc www.facebook.com/FEMAHarvey.

 

Để biết thêm thông tin về Bão Harvey và tình hình khắc phục của Texas, hãy truy cập trang web về thảm họa Bão Harvey tại www.fema.gov/disaster/4332, Facebook tại www.facebook.com/FEMAHarvey, tài khoản Twitter của FEMA Khu Vực 6 tại www.twitter.com/FEMARegion6 hoặc trang web của Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Texas tại www.dps.texas.gov/dem.

Tags:
Cập nhật lần cuối March 18, 2021