Trợ giúp pháp lý miễn phí hiện có sẵn dành cho những nạn nhân sau thảm họa

Release Date Release Number
DR-4558-CA NR 022
Release Date:
Tháng 10 7, 2020

SACRAMENTO, Calif. – Trợ giúp miễn phí về các mối quan tâm pháp lý liên quan đến thảm họa hiện có sẵn cho những nạn nhân sống sót đủ điều kiện sau trận cháy rừng ở các quận hạt Butte, Lake, Monterey, Napa, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Solano, Sonoma và Yolo .

Những nạn nhân sống sót có thể nhận được sự trợ giúp miễn phí cho các vấn đề pháp lý liên quan đến cháy rừng bằng cách gọi đến đường dây nóng dịch vụ pháp lý liên quan đến thảm họa theo số (888) 382-3406. Phần trợ giúp hiện có sẵn ở một số các ngôn ngữ. Chương trình này là sự hợp tác giữa Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) và Ban Luật sư Trẻ của Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ (ABA Young Lawyers Division).

Các loại hình hỗ trợ pháp lý miễn phí có thể có sẵn từ một luật sư tình nguyện bao gồm:

  • Giúp đảm bảo phúc lợi từ Cơ quan FEMA cũng như các phúc lợi khác của chính phủ dành cho những nạn nhân sống sót sau thảm họa;
  • Hỗ trợ với các hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế và tài sản;
  • Hỗ trợ cho các hợp đồng và nhà thầu sửa chữa nhà;
  • Thay thế các di chúc và các văn bản pháp lý quan trọng khác bị hủy hoại trong các vụ cháy rừng;
  • Hỗ trợ trong các vấn đề bảo vệ người tiêu dùng, biện pháp và thủ tục;
  • Tư vấn về các vấn đề thế chấp-tịch thu (mortgage-foreclosure);
  • Tư vấn về các vấn đề giữa chủ nhà- người thuê nhà;
  • Giới thiệu đến các luật sư và tổ chức khác để được trợ giúp về các vấn đề pháp lý bổ sung; và
  • Các tài nguyên hỗ trợ liên quan COVID-19.

Các dịch vụ pháp lý về thảm họa miễn phí không được phép đối với các trường hợp sẽ tạo ra giải thưởng hiện kim.

###

Related Links:
Tags:
Cập nhật lần cuối