Bản dữ kiện: Sự Hỗ trợ từ các Nguồn lực Khác Sẽ Ảnh hưởng đến Tổng số Tài trợ của FEMA

Release Date Release Number
DR-4393-NC FS 022
Release Date:
Tháng 10 17, 2018

Sự Hỗ trợ thảm họa từ tất cả các nguồn lực— bao gồm cả bảo hiểm và bên từ thiện—có thể được xem xét khi xác định số tiền tài trợ mà FEMA đã giúp cho những người đã bị ảnh hưởng bởi trận Cuồng phong Florence. Điều này để tránh một sự "trùng lặp các  lợi ích". Nói một cách khác, FEMA không thể cho quý vị các loại hàng hóa hoặc những dịch vụ giống như những gì mà quý vị đã nhận được từ các nguồn lực khác.

 

Các đương đơn mà hội đủ điều kiện để nhận hỗ trợ vì thảm họa thì có thể nhận được sự hỗ trợ tài chính từ FEMA bằng chi phiếu hoặc ký thác trực tiếp vào tài khoản. Trong vòng một hoặc hai ngày từ ngày ký thác trực tiếp, đương đơn sẽ nhận được một bức thư giải thích về loại hình và số tiền hỗ trợ và mục đích sử dụng của nó. Những Quy định giới hạn tổng số tiền tài trợ mà một gia đình có thể nhận được từ FEMA.

 

Trợ cấp hạn chế của tiểu bang và liên bang cho những chủ nhà và những người thuê nhà mà không có bảo hiểm có thể bao gồm:

 

 • Những khoản Tài trợ hỗ trợ việc thuê mướn nhà—để giúp trả tiền cho một nơi để tạm trú trong khi nhà của quý vị được sửa chữa. Khoản tiền này thay đổi dựa theo giá thuê của thị trường hợp lý cho một căn nhà hoặc một căn hộ để đáp ứng nhu cầu về kích thước và những nhu cầu của gia đình quý vị, bao gồm cả mọi nhu cầu sử dụng và những chức năng cần thiết cho những người thiểu năng. Mỗi năm, Bộ Phát triển Nhà và Đô thị Hiệp Chủng quốc (HUD) xác định giá thuê thị trường công bằng cho tất cả các khu vực đô thị.
 • Những khoản tài trợ sửa chữa nhà cửa—để giúp trả cho những chi phí sửa chữa nhà cơ bản, nhưng chỉ vừa đủ để khôi phục nhà của quý vị về điều kiện an toàn, vệ sinh và chức năng. Những ví dụ cụ thể bao gồm:
  • Trần và mái nhà bị hư hại: Các khoản tài trợ của FEMA có thể bao gồm việc sửa chữa các rò rỉ do thiên tai gây ra trên mái nhà làm hỏng trần nhà và đe dọa các bộ phận về điện như đèn trên cao. Chi phí sửa chữa các vết lấm bẩn nhỏ do rò rỉ từ mái nhà sẽ không được bồi hoàn.
  • Những Trang Thiết bị: FEMA có thể hỗ trợ việc thay thế hoặc sửa chữa các bếp lò bị hư hại do thảm họa và các bình nước nóng. Các vật dụng không cần thiết như máy rửa chén bát và thiết bị giải trí gia đình sẽ không được bao trả.
  • Những Sàn nhà: FEMA có thể hỗ trợ sửa chữa các sàn phụ trong các khu vực cần dùng của ngôi nhà mà đã bị hư hỏng do thảm họa.
  • Các cửa sổ: FEMA có thể hỗ trợ các cửa sổ bị bể hỏng mà có liên quan đến thảm họa, nhưng không hỗ trợ cho các loại rèm và các màn cửa.
 • Những khoản Tài trợ hỗ trợ tài sản cá nhân — để giúp thanh toán cho việc sửa chữa hoặc thay thế cho các vật dụng đã bị hư hỏng do thảm họa gây ra. Những quy định giới hạn chi phí thay thế cho các hạng mục có chất lượng, kích cỡ và công suất trung bình.
 • Các khoản tài trợ về những Nhu cầu Hỗ trợ Khác (ONA) — để giúp thanh toán cho các nhu cầu liên quan đến thảm họa nghiêm trọng mà không được bảo hiểm hoặc từ các nguồn khác đài thọ. Những chi phí có thể bao gồm cả chính sách bảo hiểm y tế, nha khoa, mai táng, bảo hiểm lũ lụt nhóm (nếu được áp dụng), những phí vận chuyển và di dời nhà và những chi phí lưu kho Ví dụ như, một khoản tài trợ ONA có thể lo cho cả tới chi phí chăm sóc con trẻ bị tăng lên do trận Cuồng phong Florence.

Nếu đương đơn chi tiêu khoản tài chính được hỗ trợ của họ cho bất kỳ một điều gì khác ngoài mục đích mà nó đã được chỉ dẫn, thì họ có thể sẽ bị từ chối được hỗ trợ trong lần tiếp theo khi xảy ra thảm họa liên bang. Trong một số trường hợp, FEMA sẽ yêu cầu rằng số tiền phải được trả lại.

 

Một số người sống sót được chào cho các khoản vay do thảm họa với lãi suất thấp từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ của Hiệp Chủng Quốc (SBA). Trong khi không có ai được yêu cầu phải lãnh nợ (hoặc bất kỳ một phần nào của khoản vay đó), toàn bộ số tiền được chào mời có thể được xem như là một lợi ích – mà không thể được trùng lặp - cho dù khoản vay có được chấp thuận hay không.

 

Các nhà cung cấp tài trợ có liên quan đến thảm họa khác — như là HUD và ủy ban phục hồi dài hạn— có thể cân nhắc tổng số các khoản tài  trợ của FEMA đã được phê duyệt và các khoản vay từ SBA trước khi duyệt bất kỳ một khoản tiền nào cho một gia đình. Điều này cũng là để ngăn chặn sự trùng lặp các lợi ích.

 

Những người nhận được hỗ trợ được khuyến khích để lưu giữ trong ba năm những biên lai chi tiêu về thảm họa của họ để lập hồ sơ số tiền đã được dùng để đáp ứng những nhu cầu liên quan đến thảm họa. Nếu quý vị nhận được một khoản bồi thường qua bảo hiểm để trang trải các chi phí tương tự, thì quý vị phải hoàn trảcho FEMA. Việc Kiểm toán ngẫu nhiên sẽ được tiến hành để xác nhận rằng số tiền đã được chi tiêu hợp lý.

 

Nếu quý vị có những thắc mắc, hãy gọi đường dây trợ giúp về tai ương theo số 800-621-3362 (thoại, 711 or VRS) or 800-462-7585 (TTY).

 

###

 

Nhiệm vụ  của FEMA là giúp đỡ dân chúng trước, trong, và sau những cơn thảm họa.

 

Tags:
Cập nhật lần cuối