Nguồn hỗ trợ dành cho Cư dân Khác nhau của FEMA

Release Date Release Number
R4 DR-4337-FL NR 036
Release Date:
Tháng 10 2, 2017

ORLANDO, Fla. – FEMA cam kết hỗ trợ cư dân sống sót bị ảnh hưởng bởi cơn bão Irma trong suốt quá trình khắc phục. FEMA khuyến khích quý vị đòi hỏi các yêu cầu được biết đến và nhận được trợ giúp mà quý vị cần.

Đến tới ngày hôm nay, đã có hơn 2,1 triệu cư dân ghi danh.

Yêu cầu và nhận trợ cấp của FEMA không thay đổi các khoản trợ cấp từ An Sinh Xã Hội, phiếu tem thực phẩm, chương trình Medicare và Medicaid, những dịch vụ cho cựu chiến binh và các chương trình trợ cấp liên bang khác.

FEMA làm việc với các nhà thầu tư nhân và phi lợi nhuận để giúp quý vị dễ dàng tiếp cận với cơ sở vật chất, các chương trình và thông tin. Những hợp tác này xảy ra cùng với các đối tác của chính phủ địa phương, các bộ lạc, tiểu bang và liên bang.

Khả năng tiếp cận phổ cập là một ưu tiên, và tất cả các Trung tâm Khắc phục Thiệt hại Thiên tai đều có bãi đậu xe, đường đi kết nối và nhà vệ sinh.

Ngôn ngữ khác

Ghi danh để được trợ giúp thảm họa thiên tai có bằng nhiều ngôn ngữ dù trực tuyến hay điện thoại. Quá trình ghi danh có bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha tại DisasterAssistance.gov. Quý vị cũng có thể gọi điện thoại để ghi danh (800-621-3362) khi quý vị có một lựa chọn về ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha hoặc có thể nói chuyện với một nhân viên đại diện để được hướng dẫn đến thông dịch viên thông thạo ngôn ngữ của quý vị. Trung tâm Khắc phục Thiệt hại Thiên tai cũng có phụ đề và điện thoại máy tính bảng để trợ giúp dịch thuật ngôn ngữ.

Đối với những cư dân sống sót ở Florida, FEMA dịch thuật thông tin ghi danh và khắc phục sang 12 ngôn ngữ khác nhau, chẳng hạn như: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Hoa, tiếng Đức, tiếng Haiti, tiếng Creole, tiếng Ý, tiếng Hàn Quốc, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Tagalog và tiếng Việt. Hãy vào trang  FEMA.gov/disaster/4337 cho các thông báo. Nhân viên của FEMA đang thu thập các khu phố bằng một dụng cụ để xác định ngôn ngữ của quý vị và sau đó có thể hướng dẫn quý vị đến các nguồn dịch thuật chính xác. Thư viện thông tin của FEMA có trên trang mạng đa ngôn ngữ, Resources for Other Languages, có tờ thông tin, tập sách, thông cáo báo chí và các thông báo dịch vụ công cộng thảo luận về chuẩn bị, ứng phó, phục hồi và giảm nhẹ thiên tai.

Những người Khiếm thính, Khó nghe hoặc Khuyết Tật về Ngôn ngữ

Những người khiếm thính, khó nghe hoặc có khuyết tật về ngôn ngữ, và sử dụng TTY, có thể gọi điện thoại

800-462-7585 để được trợ giúp. FEMA cũng cung cấp các nguồn hỗ trợ sau đây tại Trung tâm Khắc phục Thảm họa Thiệt hại hoặc trong bất kỳ phần nào của quá trình khắc phục của quý vị.

  • Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu
  • Tài liệu bằng chữ nổi và chữ in lớn
  • Điện thoại được khuếch tán
  • Thiết bị nghe được khuếch đại
  • Đọc bằng kính lúp

Đối với những cư dân sống sót sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, FEMA có một loạt video mô tả quy trình ghi danh và khắc phục quan trọng bằng Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Hãy vào trang FEMA.gov và tìm kiếm cụm từ “sign language video” để xem.

Du khách không phải là Công dân và Thường trú nhân Đủ điều kiện

Người nước ngoài không phải là công dân hoặc thường trú nhân hội đủ điều kiện có thể hội đủ điều kiện để được FEMA trợ giúp khắc phục thảm họa. Để biết thêm thông tin về các yêu cầu cho các điều kiện, hãy vào trang mạng Ready.gov và tìm kiếm bằng cách sử dụng các điều khoản về quyền công dân hoặc nhập cư. Không phải là công dân nhận được sự trợ giúp tương tự như công dân Hoa Kỳ theo Chương trình Cá nhân và Gia đình. Ngoài ra, các cơ quan tình nguyện giúp đỡ bất kể tình trạng công dân và di dân.

Tham gia các Sự kiện Địa phương

Nếu FEMA tham gia vào một sự kiện địa phương mà quý vị dự định tham dự, quý vị có quyền yêu cầu sự bố trí hợp lý để hỗ trợ nhu cầu thông tin của quý vị. FEMA có thể cung cấp dịch thuật ngôn ngữ ký hiệu, phụ đề và các dịch vụ khác nếu có yêu cầu thông qua cuộc họp hoặc sự kiện.

###

Sứ mệnh của FEMA là hỗ trợ công dân và là những người đầu tiên đáp ứng, chúng tôi đảm bảo rằng như một quốc gia chúng ta cùng nhau xây dựng, duy trì và nâng cao khả năng chuẩn bị, bảo vệ, đáp ứng, phục hồi và giảm nhẹ tất cả các mối nguy hại.

Trợ giúp khắc phục thiệt hại thiên tai có sẵn sàng mà không cần quan tâm đến chủng tộc, màu da, tôn giáo, quốc tịch, giới tính, tuổi tác, khuyết tật, trình độ Anh ngữ hoặc tình trạng kinh tế. Nếu quý vị hoặc người mà quý vị biết đã bị phân biệt đối xử, hãy gọi FEMA miễn phí số điện thoại 800-621-FEMA (3362). Đối với TTY, hãy gọi số điện thoại 800-462-7585.

Trợ cấp nhà ở tạm thời của FEMA và các khoản trợ cấp cho các chi phí đi lại công cộng, chi phí y tế và nha khoa, chi phí mai táng và chôn cất không yêu cầu cá nhân nộp đơn xin vay SBA. Tuy nhiên, những người nộp đơn xin nhận khoản vay SBA phải nộp cho các nhân viên SBA vay tiền để được trợ cấp bao gồm tài sản cá nhân, sửa chữa xe hoặc thay thế, và di chuyển và lưu trữ chi phí.

 

Tags:
Cập nhật lần cuối