Duy trì Hỗ trợ sau khi Trung tâm Phục hồi Thảm họa ở Hạt Harris Đóng cửa

Release Date Release Number
NR-111
Release Date:
Tháng 11 20, 2017

 

AUSTIN, Texas – Một Trung tâm Phục hồi Sau Thảm họa (Disaster Recovery Center, DRC) của Tiểu bang Texas/Liên bang tại thành phố Baytown sẽ đóng cửa vĩnh viễn vào 6 giờ chiều thứ Ba, ngày 21 tháng 11 năm 2017. Tuy nhiên, quý vị vẫn có thể yêu cầu trợ giúp bằng cách truy cập trực tuyến, gọi điện thoại hoặc qua ứng dụng FEMA.

 

Trung tâm ở tại địa điểm sau đây:

 

Hạt HarrisBaytown Community Center2407 Market St.Baytown, TX 77520

 

Cá nhân và doanh nghiệp ở các hạt được nêu trong tuyên bố thảm họa liên bang Texas trong Cơn bão Harvey và các trận lụt sau đó vẫn có thể xin trợ giúp, và đăng ký nếu họ chưa làm vậy, bằng các cách sau:

 

  • Trực tuyến tại DisasterAssistance.gov.
  • Gọi tới Đường dây trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362 (thư thoại, 711/VRS-Dịch vụ Tiếp âm bằng Video) (TTY: 800-462-7585). Có nhân viên tổng đài đa ngôn ngữ (nhấn phím 2 cho tiếng Tây Ban Nha).
  • Qua ứng dụng FEMA, dành cho các thiết bị di động của Apple Android. Để tải về, truy cập: fema.gov/mobile-app.
  • Tới bất kỳ trung tâm phục hồi thảm họa nào vẫn đang mở cửa. Địa điểm các trung tâm phục hồi khác có sẵn trực tuyến tại www.fema.gov/DRC.

 

Chủ nhà, người thuê nhà và doanh nghiệp tại các hạt Aransas, Austin, Bastrop, Bee, Brazoria, Caldwell, Calhoun, Chambers, Colorado, DeWitt, Fayette, Fort Bend, Galveston, Goliad, Gonzales, Grimes, Hardin, Harris, Jackson, Jasper, Jefferson, Karnes, Kleberg, Lavaca, Lee, Liberty, Matagorda, Montgomery, Newton, Nueces, Orange, Polk, Refugio, Sabine, San Jacinto, San Patricio, Tyler, Victoria, Walker, Waller Wharton có thể đủ điều kiện nhận trợ giúp.

Để biết thêm thông tin về Cơn bão Harvey và sự phục hồi của Texas, hãy truy cập trang web về thảm họa của Cơn bão Harvey tại www.fema.gov/disaster/4332, hoặc trang Facebook tại http://www.facebook.com/FEMAharvey, tài khoản Twitter FEMA Region6 Twitter tại twitter.com/FEMARegion6, hoặc trang web của Phòng Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp của Texas tại www.dps.texas.gov/dem/.

 

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 3 18, 2021