Vẫn Có Trợ Giúp sau khi các Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa Ngưng Hoạt Động vào ngày 31 tháng Năm.

Release Date Release Number
NR 028
Release Date:
Tháng 5 17, 2019

ANCHORAGE, Alaska – Các trung tâm phục hồi thảm họa mở tại Anchorage và Eagle River để ứng phó với trận động đất ở Alaska sẽ ngưng hoạt động vào ngày 31 tháng Năm, là ngày cuối cùng ghi danh vào chương trình trợ giúp thảm họa liên bang.

 

Các trung tâm phục hồi liệt kê dưới đây sẽ đóng cửa vào 7:00 tối thứ Sáu, ngày 31 tháng Năm.

 

  • University of Alaska Annex tại University Center Mall

            3901 Old Seward Highway, Suite 153

Anchorage, AK 99503

 

  • Community Covenant Church

         16123 Artillery Rd.

         Eagle River, AK  99577

 

Sau khi các trung tâm phục hồi đóng cửa, cư dân Alaska chỉ cần gọi để biết cập nhật đơn xin, tiến trình khiếu nại hoặc kiểm tra tình trạng khiếu nại của mình.

  • Gọi đường dây trợ giúp theo số 800-621-3362 (FEMA), âm thoại/VP/711. Chúng tôi có thể trợ giúp bằng hầu hết các ngôn ngữ. Những người sử dụng TTY có thể gọi số 800-462-7585. Các đường dây phục vụ hàng ngày từ 6:00 sáng đến 9:00 tối.
  • Vào mạng lưới trực tuyến của FEMA tại DisasterAssistance.gov.

 

Hạn chót ghi danh vào chương trình trợ giúp thảm họa là 11:59 tối thứ Sáu, ngày 31 tháng Năm.

 

Các viên chức phục hồi khuyến khích các cư dân đã ghi danh vào chương trình trợ giúp thảm họa nên giữ liên lạc với FEMA. Nếu đương đơn thay đổi địa chỉ hoặc số điện thoại thì cần phải cập nhật thông tin cho FEMA. Thông tin thiếu hoặc sai có thể làm trì hoãn trợ giúp.

 

Chương trình trợ giúp liên bang cho các cá nhân và gia hộ đủ tiêu chuẩn ở Thành Phố Anchorage, Mat-Su Borough và Kenai Peninsula Borough.

 

Xin vào mạng lưới FEMA.gov/vi/disaster/4413, twitter.com/FEMAregion10Facebook.com/FEMA để biết thêm thông tin về phục hồi thảm họa của Alaska.

Tags:
Cập nhật lần cuối