Tư vấn Miễn phí Sự Khủng hoảng dành cho Nạn nhân sau Thảm họa ở Florida

Release Date Release Number
R4-DR-4399-FL NR 075
Release Date:
Tháng 1 10, 2019

TALLAHASSEE, Fla. - Dịch vụ tư vấn miễn phí có sẵn 24 giờ một ngày, bảy ngày trong tuần để giúp những người đối phó với căng thẳng do trận cuồng phong Michael gây ra. Những nạn nhân có thể gọi 800-985-5990 (TTY 800-846-8517) hoặc nhắn tin TalkWithUs to 66746 được kết nối ngay lập tức với nhân viên đã được đào tạo,tư vấn chăm sóc chuyên nghiệp sẽ giúp nạn nhân vượt qua đau khổ cảm xúc liên quan đến thảm họa.

 

Được tài trợ bởi Cơ quan Quản lý Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần và Lạm dụng Ma túy (SAMHSA),
đường dây trợ giúp ngay lập tức kết nối người gọi đến nhân viên, những tư vấn sẽ giữ bí mật, giới thiệu
và các dịch vụ hỗ trợ khác.

 

Trong những tuần và tháng sau khi thảm họa xảy ra, con đường phục hồi có thể gây ra nhiều bất trắc
và gây căng thẳng và lo lắng bất ngờ. Các triệu chứng có thể bao gồm ngủ nhiều hơn hoặc ít hơn bình thường, mệt mỏi, vô vọng hoặc chán ăn.

 

Hỗ trợ thông qua SAMHSA có sẵn cho bất kỳ ai bị ảnh hưởng bởi thiên tai. SAMHSA có thể giới thiệu đến các nguồn lực địa phương để được chăm sóc và hỗ trợ theo dõi.

 

Để biết thêm thông tin về sự phục hồi của Florida từ trận cuồng phong Michael, hãy truy cập fema.gov/vi/disaster/4399  và FloridaDisaster.org.

 

###

 

Sứ mệnh của FEMA: Giúp đỡ dân chúng trước, trong lúc, và sau khi xảy ra thiên tai.

 Để biết danh sách các tài nguyên có sẵn cho các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi trận cuồng phong Michael, hãy truy cập www.floridadisaster.org/info.

Để biết thêm thông tin về việc phục hồi từ Bão Michael, hãy vào trangwww.fema.gov/vi/disaster/4399.

Dõi theo FEMA và Phân Ban Quản lý Khẩn cấp Florida trên Twitter tại  @FEMARegion4 @FLSERT. Quý vị cũng có thể viếng thăm  trang Facebook của FEMA và Facebook của Phân ban tại  Facebook.com/FEMA Facebook.com/FloridaSERT.

Tags:
Cập nhật lần cuối