FEMA tài trợ hơn 1,2 triệu USD cho City of Groves để dọn rác

Release Date Release Number
TRO-NR-25
Release Date:
Tháng 8 14, 2018

AUSTIN, Texas – Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA) đã trao hơn 1,2 triệu USD cho City of Groves để dọn rác sau Cơn bão Harvey.

 

Chi phí dọn rác ở Quân Cam tốn gần 1,4 triệu USD. Khoản tài trợ hơn 1,2 triệu USD là phần đóng góp của liên bang cho chi phí và yêu cầu 10% số kinh phí không phải của liên bang , tương đương 137.964 USD.

 

Khoản tiền này đến từ chương trình trợ cấp Hỗ trợ Cộng đồng của FEMA, bồi hoàn cho các cộng đồng cho các hoạt động được thực hiện khi đối phó khẩn cấp và trong quá trình phục hồi sau thảm họa. Các đương đơn đủ tiêu chuẩn bao gồm các tiểu bang, chính quyền bộ lạc được liên bang công nhận, các vùng lãnh thổ Mỹ, chính quyền địa phương và các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân.

 

FEMA cấp tài trợ cho những dự án này trực tiếp cho tiểu bang. Tiểu bang có trách nhiệm đảm bảo những người nhận cuối đủ điều kiện nhận được những khoản tiền này. Sau quá trình xem xét của tiểu bang và khi nhận được chứng từ hợp lệ, họ sẽ cung cấp tiền cho những người nhận thứ cấp trên cơ sở bồi hoàn.

 

Để biết thêm thông tin về cơn bão Harvey và quá trình phục hồi của Texas, hãy vào trang web về thảm họa của cơn bão Harvey tại www.fema.gov/disaster/4332, trang Facebook tại http://www.facebook.com/FEMAharvey, tài khoản Twitter FEMA Region 6 tại twitter.com/FEMARegion6 hoặc trang web của Phòng Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp của Texas tại www.dps.texas.gov/dem/.

Tags:
Cập nhật lần cuối