Tờ Thông Tin: Hiểu Thư Quyết Định của FEMA và Cách Khiếu Nại

Release Date Release Number
FS 007
Release Date:
Tháng 4 10, 2019

ANCHORAGE, Alaska –Đương đơn nào nhận thư quyết định không thuận lợi cho mình từ FEMA sau khi ghi danh xin trợ cấp liên bang cho trận động đất Alaska ngày 30 tháng Mười Một có thể khiếu nại. Mọi người đều có quyền khiếu nại.

Các cư dân nên đọc kỹ thư để hiểu rõ quyết định của FEMA và biết chính xác cần khiếu nại điều gì. FEMA có thể chỉ cần thêm tài liệu để xem xét đơn xin hay kiểm tra nhà. Đôi khi cách đơn giản là kiểm tra tên, ngày sanh và số An Sinh Xã Hội của quý vị, xem có chính xác hay không.

Cư dân có thể nộp thư khiếu nại nếu thấy số tiền và loại trợ cấp không đúng. Số tiền trợ cấp của FEMA khác nhau bởi vì hoàn cảnh của mỗi đương đơn không như nhau. Quý vị có thể xem tập sách nhỏ có tên là “Giúp Đỡ Sau Thảm Họa” trực tuyến tại www.fema.gov/help-after-disaster, giải thích đương đơn nên làm gì.

Các đương đơn cũng phải nộp thư bằng văn bản giải thích lý do FEMA nên đánh giá lại quyết định của họ. Thư này cần có:

 • Họ tên đương đơn
 • Số ghi danh trên tất cả các trang
 • Số tuyên bố thảm họa của FEMA—DR-4413-AK—trên tất cả các trang
 • Ước tính sửa nhà từ nhà thầu (nếu có)
 • Chữ ký của đương đơn

FEMA có thể xét lại quyết định của họ trong vài trường hợp nếu đương đơn:

 • Nộp các tài liệu bảo hiểm. Cung cấp tài liệu từ hãng bảo hiểm nêu rõ tiền bao trả hay dàn xếp không đủ để sửa nhà, có nơi ở hay thay thế một số đồ đạc trong nhà. FEMA không thể cung cấp các quyền lợi trùng hợp với bảo hiểm chủ nhà hoặc cho người thuê nhà.
 • Chứng minh nơi cư trú. Cung cấp các loại giấy tờ chứng minh nhà hoặc nơi thuê là nơi cư ngụ chánh bị hư hỏng bằng cách trình bản sao chụp hóa đơn tiện ích, bằng lái xe hay hợp đồng thuê nhà.
 • Chứng minh làm chủ. Cung cấp các tài liệu như tờ tường trình vay nợ mua nhà hoặc tài liệu bảo hiểm, biên nhận thuế hoặc giấy chủ quyền. Cư dân nào không có giấy chủ quyền trong tay thì nên liên lạc với viên chức địa phương để lấy một bản.

Để hỗ trợ khiếu nại, các giấy tờ chứng minh có thể bao gồm:

 • ước tính từ nhà thầu về chi phí sửa nhà liên quan đến động đất (nếu có)
 • biên nhận sửa chữa hay dọn dẹp
 • các bằng chứng khác về hư hại do thảm họa của đương đơn

Gởi tất cả giấy tờ chứng minh và thư khiếu nại cho trung tâm phục hồi thảm họa gần nhất (xem các địa điểm tại https://www.fema.gov/disaster-recovery-centers). Cư dân cũng có thể nộp tài liệu trực tuyến tại DisasterAssistance.gov hoặc gởi điện sao (fax) đến số 800-827-8112, Gởi cho: Viên Chức Khiếu Nại FEMA.

Dù FEMA không chấp nhận khiếu nại và giấy tờ chứng minh qua điện thư, quý vị có thể gởi thư khiếu nại trong vòng 60 ngày kể từ ngày ghi trên thư quyết định. Nếu nộp thư khiếu nại sau 60 ngày thì phải nêu lý do chậm trễ.

Gởi thư khiếu nại đến:
FEMA National Processing Service Center
P.O. Box 10055
Hyattsville, MD 20782-7055

Muốn biết thêm thông tin về phục hồi sau thảm họa Alaska, vào FEMA.gov/disaster/4413, Twitter.com/FEMARegion10 và Facebook.com/FEMA.

Tags:
Cập nhật lần cuối